Artiklar

Tannlegeassistenter har blitt syke av å arbeide i kvikksølvdamp. Det slår forskere ved NTNU fast i den største norske undersøkelsen som er gjort på helseskader hos tannlegeassistenter.

Brennpunkt- Kvikksølvjentene

Kvikksölvbarna

Tannlegepersonell kvikksølv-skadet

Forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim fikk i oppdrag av Arbeids-og inkluderingsdepartementet å undersøke om tannlegeassistenter har fått skader av å arbeide med kvikksølv.

Konklusjonen er klar: Det er en sammenheng mellom arbeidet tannlegeassistentene har utført og plagene de har fått i ettertid.

Stor undersøkelse
Både tannlegesekretærer, tannleger og annet personale ved tannklinikkene var med i spørreundersøkelsen, og tannhelsepersonellet ble sammenlignet med en kontrollgruppe.

Totalt fikk forskerne inn svar fra 1800 av de 3700 spurte.

Undersøkelsen viser at tannlegesekretærene var mer eksponert for kvikksølv enn tannlegene og de andre tannhelsearbeiderne.

Det skyldes at det var tannlegesekretærene som kokte kvikksølvet som skulle brukes i fremstilling av kobberamalgam, og det var de som knadde kvikksølvet i hendene før tannlegen fylte det i tennene til pasienten.

Problemer med hukommelse
471 tannlegeassistenter deltok i undersøkelsen. De rapporterer om flere symptomer på kvikksølvskader enn det tannlegene og kontrollgruppen gjorde.

«For dem som har vært eksponert for kvikksølv tidligere, som har den type helseproblemer og som ellers fyller kravene i loven, bør få erstatning for yrkesskade.»

Bjørn Hilt, professor i arbeidsmedisin
Tannlegeassistentene har større problemer med blant annet hukommelse, konsentrasjon og trøtthet enn de andre gruppene i undersøkelsen.

- Vi ser også en sammenheng mellom disse symptomene og eksponeringen kvinnene var utsatt for, sier Bjørn Hilt, professor i arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital.

Han forteller at tannlegeassistenter som fremstilte kobberamalgam eller jobbet i lokaler der det ble sølt mye med kvikksølv, oftere rapporterer om plager enn andre.

- Har rett til erstatning
Minst 10 000 kvinner jobbet som tannlegeassistenter mellom 1960 og 1990. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har hevdet at kvikksølvdosene de arbeidet med var for lave til å skade dem, og til nå har de blitt nektet yrkesskadeerstatning.

Men professor Bjørn Hilt mener de har rett på slike erstatninger.

- For dem som har vært eksponert for kvikksølv tidligere, som har den type helseproblemer og som ellers fyller kravene i loven, bør få erstatning for yrkesskade, sier Hilt til NRK.

Nå skal Bjørn Hilt og hans forskerteam gjøre ytterligere undersøkelser av de 50 tannlegeassistentene som har rapportert at de var mest eksponert for kvikksølv og de 50 som sier de var minst eksponert.

Resultatet av samtaler med dem og nevropsykologiske undersøkelser skal legges frem for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i juli i år.

Se ?Kvikksølvmysteriet? på NRK2 i kveld klokken 20:05, eller på NRK1 søndag klokken 23:25.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu