Artiklar

Normalt anser läkarna att nervsjukdomen ALS är helt obotlig. När sjukdomen upptäcks har patienten i allmänhet endast 4-5 år kvar att leva. Vi känner till ett enda fall som botats, skriver här Mats Hanson. Patienten tog bort sina amalgamfyllningar och har sedan dess varit frisk.

Nervsjukdomen ALS Amyotrof lateral skleros) kallas också motor neuron disease (MND). Det är en sällsynt sjukdom, som varje år drabbar 1-2 personer per hundratusen. Överlevnadstiden är 4-5 år eller kortare, beroende på var skadorna i ryggmärgen börjar. Sjukdomen gör att nervceller i ryggmärgen bryts ner. Det är de motoriska cellerna som skadas – de som normalt leder impulser till musklerna. När impulserna upphör går det inte längre att styra musklerna och t.ex. handen eller foten faller ner. Den ALS- sjuke snubblar, eftersom foten inte kan hållas horisontellt.

Efterhand drabbas alltfler muskler. Muskelcellerna börjar leva sitt eget liv, de rycker och darrar och förtvinar så småningom. Känseln och förståndet drabbas dock inte. När skadorna sprids uppefter ryggraden drabbas allt viktigare områden. Till slut kan de nerver som reglerar andningen förtvina och den sjuke dör.

Tungmetaller och amalgam

Orsaken till ALS är okänd och det finns ingen medicinsk behandling som kan rädda livet på dessa patienter. Antalet fall per år verkar öka något. Miljöfaktorer spelar troligen en roll. Misstankar har sedan länge riktats mot tungmetaller, men även jordbruksgifter har knutits till ALS. Det är förmodligen endast en liten grupp i befolkningen som är speciellt känslig och reagerar på ett visst sätt som insjuknar. En tiondel av alla fall beror på ärftliga faktorer.

Jag har sedan 1981 kontaktats av en avsevärd del av de svenska ALS- fallen eller deras nära anhöriga. De har själva misstänkt samband med amalgam, rotfyllningsmaterial, guld plus amalgam och i några fall annan metallexponering.

En person kontaktade mig t.ex. i mitten av 1980-talet och berättade att han, strax före insjuknandet i ALS, varit hos tandläkaren. Det var inför en längre USA-resa och tandläkaren borrade ut 5 amalgamfyllningar (på samma gång) och satte in 5 nya. Tre veckor senare bröt sjukdomen ut mannen fortfarande var kvar i USA. Han var helt säker på att amalgamet var orsaken. Han hade även en hel rad av andra Hg-förgiftningssymtom.

En patient botad

Tandläkare Olle Redhe har haft en ALS patient som botades med amalgamsanering. Men han har haft andra fall som inte kunnat räddas. Flera fall av ALS har rapporterats i samband med kvicksilverförgiftning i den medicinska litteraturen.

Alla försök att bota ALS-patienter har hittills varit förgäves. Enda undantaget utgör det fall som Olle Redhe beskrivit samt några i USA som jag hört talas om muntligt men som inte finns närmare beskrivna. Immunterapi (cortisonpreparat) har provats men inte gett något resultat. Currier (1968) fann att chelatorer (penicillamine, lipoic acid och EDTA) inte hade någon effekt på sjukdomsförloppet.

En ALS-patient har sålunda ingenting att förlora på att pröva okonventionella behandlingar eftersom den normala sjukvården inte kan erbjuda någon bot. Försämringen går ofta snabbt och det är bråttom att sätta in motåtgärder. Tungmetaller, inklusive kvicksilver från amalgam är klart misstänkta orsaker.

Alla källor till tungmetallexponering bör därför efterforskas och elimineras hos den ALS-sjuke. Tändernas amalgam måste också snabbt ut. Det går inte att byta en fyllning var sjätte vecka utan allt måste bort ganska omgående. Extrema skyddsåtgärder behövs liksom en intensiv antioxidantbehandling (se t.ex. metod utarbetad av Jan Fattal, Tf-bladet nr 4, 1994). Det är dock okänt om denna behandling verkligen räcker till för att stoppa sjukdomen annat än möjligen i ett fåtal fall.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu