Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Londonmöte om gifter i munnen

Den 20 och 21 november 1999 deltog jag i en konferens i London, ?A Dental and Scientific Conference on Sources, Diagnosis and Treatment of Oral Toxicities?. Den arrangerades av tandläkare John Roberts, en eldsjäl som också står bakom det internationella IAOMT-möte som ska äga rum i Oxford nu i juli (http://envirodental.co.uk/).

Läs mer »

Fibromyalgi, glutamat och kvicksilver

Robert Olin, känd fibromyalgidoktor, belyser i sin nya skrift ?Nya diagnoser ? en förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar? en mer integrerad bild av fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, elöverkänslighet, amalgamsjuka mm. Tf har exemplar av skriften så det räcker till alla distrikt.

Läs mer »

TF-bladet nr 1 2000

Läs mer »

Spelet kring Amalgamenheten

Anders Lindvall har i ett medlemsbrev till Miljöpartiet de Gröna i Uppsala län redogjort för sin syn på händelseutvecklingen kring Amalgamenheten i Uppsala. Brevet återges här.

Läs mer »

Öppna Medicinal- styrelsens arkiv

Som en inledning av millenniet har Sverige agerat värd för ett stort och ambitiöst program angående förintelsen. Avsikten var att man ska se till att inget ska glömmas bort så att historien inte upprepas. Detta är mycket viktigt och måste gälla även de försyndelser som begåtts utanför de krigförande länderna. Sveriges roll ska enligt politikerna också granskas. Det är välkommet, inte minst i våra medlemmars intresse.

Läs mer »

Kvicksilverexponeringar

Utspillt kvicksilver är förrädiskt och uppenbart är det bara en liten bråkdel av alla sådana incidenter som blir kända. Man kan bara tänka på att i Stockholms sjukvård ?förbrukades? 50 000 termometrar årligen innan man övergick till ofarligare sorter.

Läs mer »

Sida 580 av 590 sidor < Första  < 578 579 580 581 582 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu