Tandvårdsskadeförbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt.

Är acrylater vårt nya gissel?

Amalgam/tungmetall/kvicksilverförgiftad! Håller det på att bli historia? Nya material ges ut på marknaden, för att ge oss som är drabbade av amalgam, ett nytt leende, ett nytt liv.

Läs mer »

TF-bladet nr 1 1999

Läs mer »

Risk med höghastighetsborr

I European Journal of Oral Science rapporteras om risker med tandläkarnas höghastighetsborrar. Rapportens förste författare Marianne Forsell har dessutom påvisat nickel i amalgam. Resultaten är publicerade i en artikel i Swedish Dental Journal.

Läs mer »

Ovanligt med allergisk tandläkare

Trots att akrylatbaserade tandfyllningsmaterial är allergiframkallande är bara en procent av tandläkarna allergiska ? mindre än man tidigare befarat. Ingen av de tandläkare som hade konstaterad akrylatallergi hade varit sjukskriven eller bytt yrke.

Läs mer »

Minsta möjliga exponering av patienten krävs vid borttagning av metaller

Biomedicinskt Dentalcentrum i Uppsala, svarar här Monica Nilsson, ordförande för TF Västmanland, hur man avlägsnar – på för patienten bästa sätt – metallskruvar, stift och kronor. Med metaller avses här titan, guld, etc.

Läs mer »

Kännedom om skyddsföreskrifter bristfällig

TF har under många år försökt att få berörda organisationer, fackliga företrädare och myndigheter att presentera skyddsbladet ex. via fackpressen. Alternativet; att se till att all berörd personal får tillgång till uppgifterna, har inte heller skett. Skälet att neka publicering av detta var, från en facklig journalist, “att man inte ville vara språkrör för TF”.

Läs mer »

Sida 526 av 533 sidor < Första  < 524 525 526 527 528 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu