Ett nytt Tf-blad har kommit. Det innehåller som vanligt många spännande artiklar och bland dem som kan nämnas är nya rön om MS, problem med titanimplantat och rotfyllningar och flera tips för bättre hälsa.

Innehållsförteckning Tf-bladet nr 3 2012

Förbundsstyrelsens spalt (Margaretha Molius)
Visste du att dina amalgamfyllningar är instabila? (redaktionen)
Multipel skleros, MS, del 1, nya rön (Mats Hanson)
Näringsdryck kan hjälpa vid Alzheimer (redaktionen)
Godkänt fall av kvicksilverförgiftning av tandsköterska i Norge (Margaretha Molius)
?Gula fläcken? ? makuladegeneration (Siv Thernström)
Vitamin- och mineralbehandling vid bipolär sjukdom (Gert Brodén)
Rotfyllda tänder, del 2 (Bobbie Beckman)
Debatt: De bryter mot svensk grundlag (Solveig Silverin)
Infektioner runt implantat ? hjälp, vad gör vi? (Siw Persson)
Behandling av åderförkalkning med kosttillskott (Per-Arne Öckerman)
Debatt: Fästingvaccin under luppen (Linda Karlström)
Nya höftproteser kan läcka tungmetaller (redaktionen)
Tips för bättre hälsa (Yvonne Ehnbom)
Sanera långsamt (redaktionen)
Insändare

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu