TF-bladet

Vikten av tarmfloran

Många med amalgamproblem har också tarmbesvär. Att tarmfloran är nödvändig och viktig för vår välmåga är känt och faktum är att vi har fler bakterier i kroppen än celler. Bakterietillskott tar en del och tarmfloran förbättras också genom att äta fermenterad mat som t ex surkål och olika former av syrad mjölk.

Läs mer »

Nytt Tf-blad lagom till midsommar

Det nya Tf-bladet  presenterar den nya styrelsen, där finns också artiklar om rotfyllningar, D-vitamin som förebygger karies och den nya UNEP-chefens förhoppningar om amalgamförbud. Tyvärr har också flera av våra medlemmar avlidit, vilket uppmärksammas i detta nummer.Bland dessa läkaren Tatiana Drachmann som hjälpt många amalgamsjuka och den mångårige redaktören för Tf-bladet Siv Wirsenius.​ 

Läs mer »

Gifteffekter av fluor

Att fluor är giftigt även i relativt låga koncentrationer är de flesta överens om och det finns mycket stöd för dess giftverkan i forskningslitteraturen, vilket Mats Hanson skriver om i Tf-bladet nr 1/2016. I artikeln beskriver Mats Hanson vilka hälsorisker som är förknippade med fluor och vad man kan göra för att skydda kroppen om man bor i områden med naturligt höga fluorhalter i vatten.

Läs mer »

Tf-bladet nr 1/2016

En ny tidning delas snart ut i brevlådan med många intressanta artiklar. I ledaren gör Margaretha Molius en tillbakablick och summering av Tf:s verksamhet. Hon konstaterar i artikeln att taktiken fortsatt är densamma som tidigare, det vill säga att man i Sverige inte tillåter nya fakta att komma fram.

Förutom många intressanta artiklar innehåller också tidningen kallelse till 2016 års förbundsstämma som äger rum den 23-24 april i Örebro.

Läs mer »

Nytt Tf-blad nr 2 2015

Ett nytt innehållsrikt Tf-blad kom lagom till midsommar. Margaretha Molius tar i ledaren upp problem med tandvårdsförordningen som inte hanteras rätt enligt lag, vilket hon beskriver som ett demokratiproblem. Här publiceras en artikel av Mats Hanson om tidiga kunskaper om att kvicksilver påverkar hjärtat och en artikel om människans förmåga att anpassa sig till arsenikhaltig miljö av Gert Brodén.

Läs mer »

Första Tf-bladet för året

Ett nytt Tf-blad finns nu. Här publiceras Margaretha Molius ledare, nyheter om effekten av amalgamsanering och forskning som bekräftar bastubad som effektiv avgiftning.

Läs mer »

Sida 3 av 14 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem.

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizys AB, som sköter registrering av avgiften i samverkan med Föreningssupport som precis som tidigare har hand om medlemsregistret. 

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu