Press

Ny hemsida om amalgam

Nu finns hemsidan www.amalgamsanera.nu. Den är till för alla personer som söker information om amalgam inför en amalgamsanering. Där finns kort information om vanliga symtom orsakade av amalgam, hur amalgamsanering går till, vilka skydd patienten behöver liksom information om antioxidantbehandling och avgiftning.

Läs mer »

Pressmeddelande

Tandvårdsskadeförbundet har varit aktivt på flera sätt Inför förhandlingarna i Geneve den 13-18 januari. Mötet är oerhört angeläget då en överenskommelse om att fasa ut kvicksilver i så gott som all användning är på gång. Tyvärr ser det inte ut att bli ett tidsbestämt amalgamförbud. Förbundet har skickat brev till miljöministern och föreslagit miljöavgifter (se annat inlägg på hemsidan). Följande meddelande har skickats till pressen för att uppmärksamma frågan.

Läs mer »

Läkemedelsföretag tjänade på hysterin

Tandvårdsskadeförbundets ordförande Margaretha Molius har skrivit ett debattinlägg som publicerats i TT/ELA. Läs debattartikeln i den bfogade PDF filen.

Läs mer »

GUIDANCE FOR IDENTIFYING POPULATIONS AT RISK FROM MERCURY EXPOSURE

Texten i dokumentet är på engelska!
Ett arbete inom FN som handlar om att identifiera populationer/personer och yrkeskategorier som riskerar att utsättas för kvicksilverexponering, exempelvis tandläkare och tandsköterskor.
Man har börjat uppmärksamma amalgamfrågan även om jag tycker den inte
behandlas speciellt ingående. Det finns mycket mera att önska f

Läs mer »

Globala tandforskningen sponsras av världens största godistillverkare

Att socker, godis och läsk är de största bovarna bakom hål i tänderna har väl vi alla känt till sen vi var små. Mina egna föräldrar införde lördagsgodis för att begränsa min systers och mitt snaskätande.
En av orsakerna till att godis ger hål i tänderna är att stora mängder socker i munnen hämmar produktionen av saliv. En av salivens viktigaste uppgifter är nämligen att “skölja bort” sockerrester, syror och andra ämnen, som fräter på tänderna.

Läs mer »

NGO Proposals for a Global Mercury Strategy

Mercury is highly toxic, causing damage to the nervous system at even low levels of exposure. It is concentrated through the food chain – especially in fish – collects in humans and wildlife, and is particularly harmful to the development of unborn children. Mercury travels long distances through the atmosphere across national boundaries and has contaminated global food supplies at levels posing a significant risk.

Läs mer »

Sida 1 av 4 sidor  1 2 3 >  Sista >

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu