En av Thomas Sundbergs lagningar lossnade efter två dagar och den andra efter två veckor.  När lagningar går sönder eller lossnar efter så kort tid borde tandläkaren per automatik göra om sitt arbete.  Det ansåg Thomas och kontaktade folktandvården för att få sina fyllningar utbytta.

Han fick en ny tid för omgörning, ​men hör och häpna; han skulle få betala hela kostnaden själv. Detta var inte acceptabelt för Thomas och han har nu bråkat med tandvården i två års tid.  

Thomas gjorde som han skulle: pratade med tandvårdschefen, som bedömde att tandläkarens arbete var gjort enligt konstens alla regler och att det inte handlade om oskicklighet hos tandläkaren. Då anmälde Thomas tandläkaren till IVO, men IVO pratade bara med tandläkaren och kontrollerade aldrig Thomas fyllningar eller bad en annan tandläkare göra det.

IVO gick helt på folktandvårdschefens linje ​trots att fyllningarna trillade ut så gott som omedelbart. IVO:s bedömning gjorde också att LÖF, tandvårdens allmänna försäkringsbolag, inte gav ersättning för omgörning. Thomas vägrar fortfarande att betala folktandvården för att göra om ett tidigare misslyckande. Dessutom litar han inte på folktandvården utan vill ha en annan tandläkare.

Om fyllningarna frakturerar inom två veckor ska de ersättas utan kostnad, framgår det av den korrespondens Thomas haft med folktandvården. Så var också fallet med Thomas lagningar och han ringde också omedelbart till folktandvården och berättade vad som hänt, men detta journalfördes aldrig.

För tandläkaren är knappast 5.000 kronor en stor summa, men för Thomas som är lågavlönad och anställd i en kommun är det mycket pengar. Han känner sig också misshandlad av samhällets institutioner och undrar hur många patienter som får betala flera gånger för åtgärder som orsakats av tandläkarens oskicklighet. Han har överklagat hos IVO igen, men med samma besked som tidigare.

 

Artikel i Tf-bladet nr 3/2016 sid 14-15

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu