De svåra hälsoproblemen gjorde att han varken kunde arbeta eller studera. Redan som 23-åring var han sjukskriven för psykisk insufficiens.

Tröttheten var så stor att han knappt orkade stiga ur sängen och i bästa fall kunde han gå runt kvarteret. Ändå trodde läkarna inte att han var sjuk.

Han läste om symtom på kvicksilverförgiftning från amalgamfyllningar i en veckotidning och kände igen sig direkt. Efter att ha studerat frågan mer var han nästan helt säker på att det var kvicksilverförgiftning han led av.

Han beställde tid hos neurolog vid Malmö allmänna sjukhus och frågade om det kunde vara amalgamet i tänderna som gjorde honom sjuk. Läkaren förklarade att det skulle han inte oroa sig för och det var bättre att han som var så ung och frisk gav sig ut att springa 100 meter istället för att klaga.

- Jag kände mig ledsen inombords, kränkt och förbannad, förklarade 23-åringen i brevet. Han skrev vidare att så gott som alla läkare han gick till med bestämdhet sa att man inte kunde bli sjuk av amalgam och ansåg honom psykiskt sjuk. Många läkare var nedvärderande och elaka i sitt sätt att behandla honom.

Slutligen bekostade han själv avföringsprover som visade höga kvicksilverhalter och dessutom hade man tidigare förklarat att han hade en barriärskada, som är vanlig vid kvicksilverförgiftning (men det visste inte läkarna). Ingen hjälp har han fått med amalgamsaneringen utan han har fått bekosta saneringen själv.

Den unge mannen läste på om amalgamsanering och har själv kunnat ställa krav på tandläkaren att använda kofferdam och Clean-up-sug för att inte riskera att bli ännu sjukare under saneringen. Han har tagit bort en fyllning var sjätte vecka, också det som en försiktighetsåtgärd.

Varken läkare eller tandläkare har varit till hjälp utan alla initiativ och kostnader har han fått ta själv och läkarna anser honom fortfarande psykiskt sjuk. “Men faktum kvarstår”, skriver han i det ena brevet, “att det enda som hjälp är ändå min sanering”.

Berättelsen ovan är utdrag ur de brev 23-åringen skrev till Dentalmaterialutredningen och som publicerades i förkortad form i slutbetänkandet “Dentala material och hälsa” (SOU 2003:53), sid 523-525.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu