Nu efteråt förstår jag att jag i alla fall hade lite tur med en förstående läkare och en bra tandläkare som amalgamsanerade och krävde att jag skulle lägga om kosten. Trots att det inte var helt nyligen vill jag ändå berätta min historia.

Ledbesvär och kraftig smärta
Jag har varit receptionist vid folktandvården i Höganäs och säkert utsattes jag för en del kvicksilver även där. Mitt stora problem är dock att jag utsattes för kvicksilver redan i fosterstadiet och som barn och vuxen fick många amalgamfyllningar.  Jag har varit sjukskriven sedan 1993 på grund av kvicksilverförgiftning och fick sedan sjukpension med samma diagnos.

Jag klarade inte mitt arbete som receptionist på Folktandvården i Höganäs på grund av ledbesvär och kraftig smärta. Jag genomgick många olika provtagningar utan att läkarna hittade några fel. Jag blev främst betraktad som psykiskt störd.

Mamma med amalgamfyllningar
Efter en tid började jag förstå detta med amalgamfyllningarnas risker. Jag hade tur och kom till en läkare som förstod problemet och till och med frågade om min mamma hade haft amalgamfyllningar. Det visste jag inte, men hon levde fortfarande så jag kunde fråga. Hon berättade att när hon var gravid med mig gav varje tugga en hemsk känsla av att tugga på ett ark folie. Senare drog hon ut alla sina tänder och fick helprotes, vilket sannolikt räddade hennes liv. Jag tror jag är född med kvicksilverförgiftning. Precis som någon kan vara narkoman när den föds. 

Jag fortsatte i alla fall hos den duktiga läkaren som sjukskrev mig då jag inte klarade att komma tillbaka till mitt arbete. Försäkringskassan var dock ett stort besvär. De ansåg mig vara psykiskt sjuk fast läkaren skrev kvicksilverförgiftning som diagnos. Själv ville jag bara bli av med mina amalgamfyllningar.

Godtog diagnosen kvicksilveförgiftad, men betalade ej sanering
Försäkringskassan godtog diagnosen kvicksilverförgiftad, men de var inte villiga att betala amalgamsaneringen. Den kostade totalt då på 1990-talet 39 000 kr. Istället för amalgamsanering skickades jag till Tranås för sju veckors vistelse till en kostnad av 56 000 kr. Det hade alltså blivit billigare för försäkringskassan att betala amalgamsaneringen. 1993 blev jag förtidspentionär.

Jag var fast besluten att ta bort amalgamet i tänderna och fick betala tandläkarräkningen själv, vilket innebar att jag fick sälja tvättmaskin, möbler med mera. Jag blev väldigt sjuk vid borttagning av amalgam och fick avbeställa tiderna till dess kroppen återhämtat sig och därför tog det hela lång tid.

Så småningom har jag fått bättre hälsa. Jag hade tur i oturen och fick bli sjukskriven på grund av kvicksilverförgiftning och fick också pension enligt samma diagnos.

Titanskruvar i foten togs bort utan kostnad
År 2002 var jag med om en allvarlig bilolycka och fick flera brott i foten. Då sattes både skruvar av titan och titanplattor in. Jag blev väldigt sjuk, men när de togs bort kom livet tillbaka igen. Borttagning av titanskruvarna behövde jag inte betala själv.

Nu har jag fortsatt problem med foten och har vissa kvarvarande besvär av amalgam och kvicksilver.

Varför får man inte bidrag till amalgamsanering

Det jag tycker är anmärkningsvärt är att man inte får bidrag för byte av amalgam när läkaren ger diagnosen kvicksilverförgiftad. Det var ingen som ifrågasatte diagnosen, men jag fick ändå inte hjälp att ta bort de kvicksilverbemängda amalgamfyllningarna.

Rose-Marie Eklund

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu