Kontakta alltid Tandvårdsskadeförbundet före fyllningsbyte då materialen ständigt förändras och vi får nya kunskaper. Generellt avråder Tandvårdsskadeförbundet för användning av metaller som titan, guld och krom-kobolt.

Keramer är oftast de bästa materialen, men en del kan vara känsliga för limmet eller färgämnet. Keramer är också dyra.

Kompositer är billigare och består ofta av olika former av metakrylater. Kompositer fungerar bra under förutsättning att du har en skicklig tandläkare. Kompositen ska läggas i tunna skikt och härdas ordentligt innan ett nytt skikt läggs på. Viktigt är att härdlampan är ren och har väl fungerande batterier. Se alltid till att tandläkaren härdar en sista gång efter putsning.

Läs alltid själv vad materialet innehåller ifall det är något du vet att du är känslig för. Tandläkarna ska ha så kallade säkerhetsdatablad med information från tillverkaren. De flesta tål dagens keramer och kompositer.

Är du mycket känslig är det klokt att ha en bit av det kommande materialet i munnen innan det sätts in permanent. Även om man tycker att materialet känns bra kan man senare i livet bli allergisk mot det. Främmande material i kroppen innebär alltid en risk för överkänslighet.

Beställ Tandvårdsskadeförbundets faktablad om de dentala material vi bedömer är minst skadliga för hälsan. Mer information finns också i häftet “Tandvård från A till O” och i boken “Frisk utan amalgam”.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu