Distrikt Västerbotten

Distriktet finns, men har begränsade aktiviteter. Distriktet kommer under våren att samköra vissa aktiviteter med andra distrikt. Ambitionen är att delta på Funktionsrätt Västerbottens aktiviteter och att ha fortsatta kontakter med politiker och tandläkare. Särskilt stort är behovet av tandläkare med skyddsutrustning vid amalgamsanering och möjlighet att korrekt ta bort rotfyllda tänder. 

Distriktets aktiviteteter finns i högerspalten. Tänk också på att du kan delta i de zoomföredrag som arrangeras av andra distrikt, se mer distriktens hemsidor eller Tf-bladets distriktsidor.

Senaste nytt

Dokument

Kallelse till årsmöte 27/2 Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Årsmöte den 27/2 kl 16.15
Årsmötet hålls fysiskt i Umeå. Begränsade möjligheter att delta via telefon/zoom.
Kl 15.00, studiebesök hos tandtekniker i Umeå. Därefter årsmöte på restaurang Shanghai (se mer medlemsutskick).
Anmäl gärna ditt deltagande på årsmötet till Ann-Marie Lidmark (mail lidmark@tf.nu eller tel 070 7427957) och tala om ifall du kan tänka dig att delta i styrelsens arbete. Styrelsemötena hålls via telefon och är 2-4 per år.  

Studiecirkel om Alzheimers sjukdom och den amerikanska forskaren Dale Bredesens program för att stoppa sjukdomen. Kontakta Anne Maj Solstam för mer information tel 0703322670. Bredesens program är intressant både när det gäller att förebygga och behandla demens av olika slag. 

3/3 Zoom om sköldkörteln och egenvård
Gudrun Wettermark berättar om sin resa från svårt sjuk till i praktiken frisk.
Anmälan: Siw Ingvarsson, Örebro distrikt. siw_i@hotmail.com eller telefon 0705331585. Länk läggs också ut på distriktet Örebros hemsida.

14/3 Om Alzheimers och Bredesens protokoll, Zoom
Hayde Boulori, certifierad Bredesen-terapeut, berättar om behandling mot Alzheimers sjukdom utan mediciner. Samverkan sker med studiecirkeln om Alzheimers som pågår torsdag eftermiddag. Möjlighet att lyssna på förederaget tillsammans via storbildsprojektor finns i Seniorhusen i Umeå.
Plats: Zoom och Seniorhusen, Umeå.
Anmälan: Till Ann-Marie tel 070 7427957, epost lidmark@tf.nu eller till Anne-Maj
tel 070 33 22 670.

24/4 Zoom om funktionsmedicin och behandling hos Nordic Clinics
Nordic clinics är en funktionsmedicinsk klinik som varit verksam i flera år både i Stockholm och Köpenhamn. De utgår från orsaker till sjukdom och tar stor hänsyn till tänderna. Föredraget hålls av chefen i Köpenhamn Anne-Chaterine Faegeman och är på engelska, men det går bra att fråga på svenska.
Länk läggs ut på distriktets hemsida.
Anmälan: Ann-Marie tel 070 7427957 eller epost lidmark@tf.nu.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
Ann-Marie Lidmark tel 070 7427957 eller e-post lidmark@tf.nu
Eller kontakta förbundet tel 08 428 92 42 (teltid kl 10-13 vardagar) eller e-post info@tf.nu
Frågor kan ställas via fragor@tf.nu 

Vår styrelse

Ordförande
Ann-Marie Lidmark
lidmark@tf.nu

Övriga ledamöter
Joachim Hansskog
Anne Maj Solstam
Tel 090 226 70
Mona Bergfors

Suppleant
Erling Widmark

Revisor
Ann-Charlotte Carlsson 

Suppleant
Kersti Haliste 

Valberedning
Styrelsen