En av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar berättar att han hans fyllningar gick sönder kort efter tandläkarbesöket. Trots det ville inte folktandvården ta ansvar och de ekonomiska konsekvenserna av att byta dem. Under två års tid har han bråkat med tandvården utan att få rätt till ersättning och han måste själv betala omgörning. 

Två av Thomas Sundbergs lagningar lossnade inom bara några dagar och veckor. Trots det vägrar folktandvården att göra om dem gratis.  Vem har ekonomiskt ansvar? Behöver lagstiftningen förbättras?

En av Thomas Sundbergs lagningar lossnade efter två dagar och den andra efter två veckor.  När lagningar går sönder eller lossnar efter så kort tid borde tandläkaren per automatik göra om sitt arbete.  Det ansåg Thomas och kontaktade folktandvården för att få sina fyllningar utbytta.

Han fick en ny tid för omgörning. Men hör och häpna; han skulle få betala hela kostnaden själv för att tandläkaren
tidigare med stor sannolikhet gjort ett dåligt jobb. Detta var inte acceptabelt för Thomas.  

​Nekades återbetalning

Han pratade med tandvårdschefen, som bedömde att tandläkarens arbete var gjort enligt konstens alla regler och att det inte handlade om oskicklighet hos tandläkaren. Detta accepterade inte Thomas utan begärde att få pengarna tillbaka för att kunna gå till en annan tandläkare, men tandvårdschefen vägrade betala tillbaka.

Olika versioner

Då anmälde Thomas kliniken och tandläkaren till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och inväntade deras bedömning. IVO gick helt på folktandvårdschefens linje och ansåg att fyllningarna var korrekt gjorda utan att ha undersökt dem. Detta anser Thomas vara orimligt då de trillade ut så gott som omedelbart.

Han vägrar fortfarande att betala för omgörning hos folktandvården, trots att konflikten pågått i två år. Anledningen är att han anser att tandläkaren gjort ett dåligt jobb och att han därför bör få detta åtgärdat utan att betala eller få pengarna tillbaka.

Det framgår av den korrespondens Thomas haft med folktandvården, IVO och patientnämnden att fyllningar som frakturerar inom två veckor ska ersättas. Så var också fallet med Thomas lagningar och han ringde också omedelbart till folktandvården och berättade vad som hänt.

Journalfördes inte

Nu hävdar dock folktandvården att det gick mer än två veckor innan fyllningarna frakturerade och ord står mot ord då Thomas tidiga samtal aldrig journalfördes. Hittills har Thomas bara krävt att få tillbaka pengarna fär de misslyckade arbetetn som gjordes för två år sedan, vilket handlar om en summa på högst 5.000 kr.

För tandläkaren är knappast 5.000 kronor en stor summa, men för Thomas som är lågavlönad och anställd i en kommun är det mycket pengar.
- Jag kommer att överklaga igen till IVO och får jag rätt i fallet kommer jag att yrka på ersättning för de två år jag varit tvungen att gå med trasiga tänder, säger Thomas.

Hur många betalar egentligen för åtgärder som de borde fått gratis? undrar han.

Artikel i Tf-bladet nr 3/2016 sid 14-15​
​I artikeln i Tf-bladet har Thomas Sundberg vid två tillfällen fått fel efternamn. Sundberg ska det vara.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)