Press

När Mats Hanson 1981 skrev i Jordemodern, barnmorskornas facktidning och till Socialstyrelsen om riskerna för att låta gravida gå till tandläkaren, blev han utkörd från sin forskartjänst vid Lunds Universitet av Socialstyrelsens dåvarande chef Barbro Westerholm.

Socialstyrelsen klagade över den information, som Hanson gav över riskerna med amalgamet och beklagade sig över att hans varningar gav “stor arbetsbelastning för verkets personal.” Så lättvindligts trodde man sig bli av med en sanningssägare. Agerandet ledde till att man tog ifrån honom arbetsuppgifterna och inkomsterna. Därmed trodde man sig uppenbarligen bli av med den kritikern. Men Hanson tystnade inte, han engagerade sig för alla dem, som insjuknat av amalgamet och var i många år ordförande i Tandvårdsskadeförbundet. Numera är han vetenskapligt ansvarig och 1: e vice ordförande i handikapporganisationen.

Samhället skall vara tacksamt för att det inte gick att tysta honom så lätt. Idag har han helt och fullt fått rätt i sina varningar genom prof. Maths Berlins utvärdering av amalgamets risker till regeringen. Denne slår fast att det “med tanke på risken för hämmande påverkan på den växande hjärnan inte kan vara förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att sätta in amalgamfyllningar på barn och fertila kvinnor”. Kan det säjas tydligare?

Mats Hanson hade rätt för drygt 20 år sedan. Är det inte på tiden, att även han får skadestånd av staten på samma sätt, som de olagligt registrerade, så kallat samhällsfarliga individerna med felaktiga politiska åsikter, som Säpo registrerade?

Även i forskarvärlden har tyvärr liknande registreringar gjorts och människor som Hanson har utsatts för oegentligheter från samhällets sida. Här finns nu alla förutsättningar för att visa på regeringens goda vilja genom att ge Mats Hanson full upprättelse och ersättning för alla årens inkomstbortfall, som Socialstyrelsens agerande innebar.

Sverige får inte framstå som en kopia av de totalitära stater, som har spärrat in sina dissidenter. Straffet för att redovisa sanningen om amalgamet ledde till, att en forskare stängdes ute från sin arbetsplats och fråntogs sina kollegors förtroende.

De som borde stå vid skampålen är de ansvariga på Socialstyrelsen, som i alla år har bibringat regering och riksdag uppgifter, som inte varit sanna. Hur många människors öden som dessa lögner har förändrat och hur många människoliv det har tagit vet ingen, men ett är säkert, om det finns någon slags känsla för etik och moral hos er politiker, krävs det att Hansson får upprättelse. Det gäller för övrigt både patienterna och de läkare och tandläkare, som under alla år fått utstå “uppvaktningar” av Socialstyrelsens tjänstemän och alla de försäkrade, som förlorat sin rätt till sjukersättning för, att de varit kvicksilverförgiftade.

Andra måste stå där med skammens rodnad på sina bleka kinder, för man kan väl knappast hoppas på att Westerholm och andra bestraffas för sitt agerande och sina tillkortakommanden? Det finns många inom det vetenskapliga etablissemanget, som nu behöver ta sig en allvarlig funderare, på hur de själva har agerat i frågan Hur många har försvarat sitt revir utan att ha tillräckliga kunskaper, men ändå varit tvärsäkra på att de har haft rätt och vi fel. Hur mycket har de ekonomiska och andra intressena fått styra agerandet? Är inte parallellerna till tobaksindustrin, asbestproblematiken och andra miljöskandaler tydlig nog?

Tänk om vetenskap och beprövad erfarenhet alltid följdes av att ständigt söka ny kunskap i det praktiska arbetet. Tänk om erfarenheterna från Semmelweiss och andra fungerade som dagsaktuellt rättesnöre i samband med all forskning. Tänk om man inte hade agerat så illa från första början utan tagit sig tid att fundera över om varningarna var befogade. Istället har man från myndighetshåll och det vetenskapliga etablissemanget agerat som gamla tiders härskare. Kom budbäraren med ett dåligt budskap, högg man huvudet av honom. Tänk om amalgamfrågan kan bli den väckarklocka, som alla behöver, så att misstagen inte upprepas.

Nu gäller att snabbt komma igång med utbildning och information på alla nivåer så att redan uppkomna skador om möjligt kan repareras. Alla de som fortfarande förnekas den av riksdagen beslutade rätten att bli av med kvicksilverläckande amalgamfyllningar måste nu erkännas av myndigheterna och inte spärras in som mindre vetande eller inbillningssjuka. Detta kommer att kräva radikala förändringar i attityden mot dem som är sjuka och inte minst i utbildning av vårdgivare, som saknar kunskaper om vård och behandling Den kunskapen finns hos oss i handikapporganisationen och hos några få läkare och tandläkare Det blir nu nödvändigt att snabbt få ut den kunskapen för att få bukt med den tandvårdsrelaterade ohälsan.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)