Press

En stor kartläggning av tandvårdsskadades och elöverkänsligas problembild pågår med stöd av Allmänna arvsfonden i det s.k. HET-projektet

De som är sjuka av dentala material klassas ofta som psykiskt sjuka eller har fått diagnoser som kroniskt trötthetsyndrom eller fibromyalgi. De får ingen hjälp utan kan vara sjuka tio år eller mer innan rätt vård ges. – Det är ett misslyckande för hela vården, säger Margaretha Molius Tandvårdsskadeförbundets ordförande.

En stor kartläggning av tandvårdsskadades och elöverkänsligas problembild pågår med stöd av Allmänna arvsfonden i det s.k. HET-projektet (Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade). Över 200 medlemmar i Tandvårdskadeförbundet har berättat om sina erfarenheter och 10 personer som tillfrisknat från svår sjukdom efter fyllningsbyte har djupintervjuats.

- Vi kan konstatera att det finns ett stort antal personer som varit svårt sjuka under tiotals år och därefter tillfrisknat efter fyllningsbyten, säger Margaretha Molius som är Tandvårdsskadeförbundets ordförande. De här personerna får utstå ett stort lidande, men kostar också samhället många miljarder varje år helt i onödan. Skrämmande är också den ovärdiga behandling dessa personer fått i sjukvården, fortsätter Margaretha Molius. Framför allt är missnöjet stort med läkare som varken tycks förstå sjukdomsbilden eller ha sympati för patienterna.

Svårt sjuka personer med kraftig hjärtklappning, enorm trötthet och minnesproblem har inte tagits emot på akuten utan hänvisats till psykvården. Det är vanligt att läkare uttalar nedsättande omdömen och på andra sätt uppträder kränkande mot dessa patienter, visar undersökningen.

De tandvårdsskadade är ingen liten patientgrupp i samhället utan jämförbar med antalet diabetiker. De beräkningar som gjorts visar att mellan en och fem procent av den vuxna befolkningen (70 000 -350 000) kan vara sjuka av sina dentala material. Miljardbelopp går att spara genom att ge rätt behandling och dessutom är det billigt. Enligt landstingens egen statistik kostar det i genomsnitt endast 10 000 kr att byta fyllningar.

Sjuk av dentala material. Sammanställning av 8 seminarier med medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet. Rapport 1/2006-12-10

Sjuk av dentala material. Egna upplevelser av sjukdomen, vården och tillfrisknandet. Rapport 2/2006.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)