Press

Regeringens utredare prof.em.Maths Berlin har konstaterat att riskerna med amalgam är betydligt större än vad Socialstyrelsen och tandläkarna har velat medge.

I snart 25 år har våra medlemmar och andra tandvårdssjuka försökt att få rätt vård och behandling för sina biverkningar av amalgam och andra tandvårdsmaterial i den gemensamt skattefinansierade vården utan resultat, trots positiva beslut i riksdagen sedan 1980.

Som regel har vården förnekats patienterna då man från tandläkarnas och läkarnas sida gjort gällande att man inte kan bli sjuk av amalgam. Därför har de allra flesta bemötts illa i vården, de har klassats som inbillningssjuka, psykiskt sjuka eller fått andra felaktiga diagnoser och därmed fel behandling.

Nu konstateras
Att så många som 1% av befolkningen kan vara drabbade av biverkningar av amalgamet. Vi som har lång erfarenhet av problemet inser, att det kan vara ännu fler sjuka, än de förmodade cirka 50.000 personerna. Många vet, enligt utredaren, inte om att deras problem kan bottna i kvicksilverpåverkan från amalgamfyllningar, då kunskapen om dessa biverkningar idag helt saknas i vården. Därför anser utredaren att tandläkare och läkare blir uppmärksammade på att biverkningar från tandersättningsmaterial kan förekomma och att detta alltid skall övervägas vid oklara sjukdomstillstånd.

Utredaren avråder
Från att ta bort amalgamfyllningar om det saknas medicinska skäl. Vi kan delvis instämma, då det är avgörande för resultatet, att tandläkaren är mycket kunnig i saneringsteknik och dessutom vet vilka material, som måste undvikas. Nya metaller, som guld och titan är direkt felaktigt för en patient,som redan är överkänslig för metallerna i amalgamet. Läkare måste samarbeta med tandläkaren så att patienten får den medicinska behandling i form av läkemedel och antioxidantterapi som är nödvändig.

Förbättringarna för dem som sanerats rätt ligger som regel kring 80%, något som knappast förekommer särkilt ofta vid annan vård och behandling. För varje enskild person i 40 årsåldern, som tagit bort det sjukdomsframkallande amalgamet och andra störande tandlagningsmaterial, innebär detta en vinst för samhället på drygt 2 miljoner kronor. Om vi förutsätter att utredarens uppgifter stannar vid 50.000 påverkade, skulle detta innebära en förstärkning på sikt på åtskilliga miljarder till statskassan. Besparingar på sjuka och arbetslösa behöver inte göras, pengar kommer att frigöras för andra angelägna åtgärder.

Detta förutsätter
Att ett samarbete inleds på nationell nivå med oss, som handikapporganisation och med de läkare och tandläkare, som trots Socialstyrelsens agerande, under svåra förhållande har sett till patienternas bästa utan, att snegla på prestigen. Tillsammans kan mycket positivt ske både för den enskilde individen och för samhällsnyttan. Detta kräver en radikal omläggning omgående, av utbildning på alla nivåer i samhället och ett slut på mörkläggningen av biverkningar från tandlagningsmaterial Tandvårdsskadeförbundet ser fram emot att arbeta för att riskerna med felaktiga och sjukdomsframkallande tandvårdsmaterial blir kända och erkända, samt att bistå med vår erfarenhet och kunskap till alla som är intresserade av att sänka ohälsotalen.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)