Press

En mycket okritisk artikel om utredningen Dentala Material och Hälsa publicerades i dag av Dagens Nyheter. Tandvårdsskadeförbundet kom inte till tals utan bara de som kritiserat utredningen för att vara ovetenskaplig blev omnämnda.

Vi vill påminna om att amalgamfrågan länge varit synnerligen kontroversiell och att amalgamförespråkarna under lång tid har fått stort utrymme, trots att vetenskapen pekar på allt större faror med amalgam och andra dentala material. Därför borde det varit självklart för en oberoende tidning som Dagens Nyheter att även låta motparten komma till tals, i en artikel som så kraftfullt kritiserar Dentalmaterialutredningen för att vara ovetenskaplig.

Tandvårdsskadeförbundet har inte okritiskt anammat utredningens förslag. Vi anser dock att underlaget är mycket gediget gjort. Det har tidigare inte funnits någon utredning som redovisat patienternas situation, den historiska debatten och vetenskapens frontlinjer på ett mer korrekt sätt.

Att ge Karolinska institutet utrymme att påstå, att det saknas vetenskaplig grund och att utredningen är oprofessionell och lekmannamässig, utan att parter med annan åsikt får komma till tals, är djupt oetiskt. Det finns många remisser bl.a. från Vetenskapsrådet och Tandläkarförbundet vilka har en annan uppfattning och uttrycker tillfredsställelse över att utredningen är gedigen och ambitiös.

Flera landsting har varit kritiska till utredningen och bl.a. till Maths Berlins miljömedicinska analys och skrivit att området är alltför omfattande för att en person ensam ska kunna överblicka det. Dock är det i samtliga fall tandvårdsenheterna som yttrat sig som remissinstans. Vår uppfattning är att de inte har medicinsk kunskap att bedöma den vetenskapliga delen. Andra landsting har varit mycket positiva till utredningen, det gäller bl.a. Stockholm och Östergötland.

Tandvårdsskadeförbundet är positiv till den beskrivande delen i utredningen och påpekar i sitt remissvar att utredningen varit nyskapande. Bl.a. har två opinionsinstitut kartlagt dels hur många som har amalgam och andra fyllningar i tänderna och dels läkares och tandläkares kunskapsnivå inom området. Att hela 74 procent av befolkningen har amalgam i tänderna och att 13 procent av dem som gick till tandläkaren år 2001 fick amalgam som tandfyllningsmaterial är fakta som tidigare inte tagits fram.

Tandvårdsskadeförbundet anser att utredningen är gjord med stor vetenskaplig kunskap och att det inte finns fog för den kritik som bl.a. Karolinska institutet redovisat.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)