Press

Tandvårdsskadeförbundet lämnar måndagen den 13 oktober sitt yttrande över utredningen “Dentala material och hälsa” SOU 2003:53 till Socialdepartementet.

Tandvårdsskadeförbundet vill bl.a. att amalgam förbjuds snarast och att de tandvårdsskadade ska behandlas som andra sjuka inom hälso- och sjukvårdens ram. Det innebär bl.a. att läkare ska kunna remittera patienter direkt till tandläkaren för att byta fyllningar om de misstänks orsaka sjukdomssymtom. I dag krävs ett administrativt och kostsamt prövningsförfarande enligt tandvårdsförordningen för att de tandvårdsskadade ska få ekonomisk hjälp med sanering.

Jag kan inte förstå landstingens ovilja och motstånd att hjälpa de tandvårdssjuka och spara hundratals miljoner. En sanering kostar omkring 15 000. Att tvinga dem att vänta i åratal innan de får hjälp kostar omkring två miljoner, var finns logiken, säger Christer Malmström som var sakkunnig i Dentalmaterialutredningen för Tandvårdsskadeförbundet.

Tandvårdsskadeförbundet anser att om det nuvarande prövningsförfarandet trots allt behålls måste det förenas med en överklagandemöjlighet. I dag är det inte möjligt att överklaga landstingens avslag, vilket leder till stor rättsosäkerhet och stor godtycklighet hos landstingen.

Tandvårdsskadeförbundet pekar också på att utbildning och fortbildning behöver förbättras. Dentalmaterialutredningen redovisar att ca 70 % av tandläkarna och läkarna anser att de tandvårdsskadades sjukdomssymtom har psykiska orsaker. Det är omöjligt att ge rätt behandling till de tandvårdsskadade med den inställningen, säger tandläkare Christer Malmström.

Tandvårdskadeförbundet anser att staten och landstinget måste ta ett större ansvar för fortbildning av tandläkare och läkare i primärvården för att öka kunskaperna om hur dentala material biokemiskt påverkar kroppen. I dag är det främst läkemedelsbolagen som står för fortbildning av läkare och de har ingen anledning att anordna kurser om dentala material, menar Tandvårdsskadeförbundet.

Tandvårdsskadeförbundet anser också att staten bättre måste följa upp den beslutade amalgamavvecklingen. De anser att Socialstyrelsen länge aktivt motarbetat att amalgam ska bort från tandvården och anser att de siffror över amalgamanvändning som Socialstyrelsen redovisar med stor sannolikhet är felaktiga då utredningen fått fram betydligt större amalgamanvändning. De kräver därför en mer objektiv analys över hur mycket amalgam befolkningen har i tänderna och hur mycket som används i dag.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)