Press

Äntligen förbud mot amalgam, säger Margareta Molius angående Kemikalieinspektionens förslag att förbjuda kvicksilver i varor. Ett sådant förbud har regeringen lovat under flera år. Dock är vi bekymrade över att undantag ges till sjukhustandvården där amalgam främst används på funktionshindrade personer med allvarliga psykiska eller fysiska handikapp.

Kemikalieinspektionen slår i sin rapport fast att kvicksilver är “ett av de farligaste miljögifterna och utgör ett hot mot både miljön och människans hälsa”. Tandvårdsskadeförbundet välkomnar den tydligheten. Vi välkomnar också förbudet, men anser det olyckligt att sjukhustandvården får fortsatt onödigt undantag, då det idag finns många sjukhustandläkare som har kompetensen att arbeta utan amalgam..

Trots att riksdagen redan 1994 beslutade att amalgam skulle fasas ut har tandläkarna fortsatt att använda giftiga amalgamfyllningar. Särskilt gäller det inom sjukhustandvården där olika kategorier av psykiskt handikappade och funktionshindrade behandlas. Under narkos kan tandläkarna sätta in 10-12 amalgamfyllningar under en behandling. Det innebär att både patient och personal andas in stora mängder kvicksilver och att 50 till 60 gram kvicksilver hamnar i munnen på en redan handikappad person. Hur många handikappade patienter har fått förvärrade funktionshinder av denna stora kvicksilverbelastning?

Det finns all anledning att helt förbjuda amalgamanvändning även inom sjukhustandvården. De som redan har ett allvarligt handikapp ska inte behöva riskera att få förvärrad symtom på grund av tandläkarens ovilja (eller okunskap) att använda andra tandfyllningsmaterial, menar Margareta Molius.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)