Press

Med stor förvåning konstaterar Tandvårdsskadeförbundet som representerar 10000 tals patienter, som faktiskt blivit sjuka av kvicksilvret i amalgam, att Läkartidingen åter har låtit Ahlquist, Bengtsson och medarbetare få utrymme för sina teorier, att man blir friskare med fler amalgamfyllningar, än med färre synliga sådana.

Vad dessa forskare inte berättar är att de har utrett frågan utan att ta hänsyn till att kvinnor i 50 års åldern med färre fyllningar kvar, oftast har haft stora och omfattande amalgamarbeten och eller rotfyllda tänder med ex. mässingsskruvar, innan dessa blev omöjliga att behålla och därför dragits ut.

När man har fyllt luckan med en s.k. bro, användes tidigare regelmässigt omgivande amalgamkronor som bropelare som fäste för guld eller andra metaller. Detta gör att kvicksilvret löses ut mångdubbelt snabbare än med bara amalgam i munnen, vilket tydligt avspeglas i symtombilden i rapporten. De patienter som enligt rapporten hade ett fåtal fyllningar kvar, uppvisade de kardinalsymtom, som följer på kvicksilverbelastning. Denna tidigare belastning har man inte tagit hänsyn till i undersökningen.

Kvicksilver är ett smygande gift som lagras i kroppens alla organ.

På grund av att kvicksilverhalter i blod/serum enbart avspeglar det dagsaktuella läget, anser Socialstyrelsen att denna provtagning inte är relevant.

Forskningsrådsnämndens (FRN) expert Prof. Maths Berlin drog slutsatsen, att det kan vara upptill 500 000 svenskar, som är påverkade eller sjuka av sina amalgamfyllningar, samt att kvicksilver kan ge utvecklings, inlärnings och beteende störningar hos barn genom belastningen från moderns amalgamfyllningar. Han fann denna risk oacceptabel!

FRN ansåg inte, att Göteborgsundersökningen, hade den vetenskapliga stringens som krävs för att den skulle beaktas.

Om man velat ha ett korrekt resultat, skulle kontrollgruppen aldrig någonsin haft en enda amalgamfyllning och inte på något annat sätt varit utsatt för kvicksilver.

Var hittar man denna kontrollgrupp? I alla fall inte i Sverige, som när amalgamdebatten började 1978 var det amalgamtätaste landet i världen.

Hur många patienter i kontrollgruppen är idag i livet, hur stort är bortfallet av olika skäl? Det är märkligt att man började undersökningen 1968, 10 år före amalgamdebatten, är forskargruppen kanske synsk?

Författarnas slutkommentar, att det inte är något vanligt fenomen med kvicksilverpåverkan faller, genom att man utgått från felaktiga grundförutsättningar, där man bortsett från den totala kvicksilverexponeringen under hela livet, för den enskilde individen.

Göteborgsforskarna friskriver sig från sina egna resultat dock på slutet för gruppen särskilt känsliga individer. Hur många dessa känsliga är, vet ingen.

Läkartidningen var inte intresserade, av att publicera Prof.Fredrik Berglunds analys av studier som publicerats mellan 1986 till 1997. Han finner tydliga samband, att förbättrad hälsa uppnås, under förutsättning att tandläkaren skyddar patienten vid bortborrning av amalgam, om att nya metaller undviks.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)