Tandläkare John Flutter sätter inte längre in tandställningar. Han anser att orsaken till för trånga käkar är att barnen andas med munnen istället för med näsan. Det som då åstadkoms är att tungan förslappas och inte trycker ut gommen och tänderna, vilket den normalt ska göra. Att flytta tänder med tandställning åstakommer trängre luftvägar, vilket gör det ännu svårare att andas genom näsan. Han har flera sätt att lära ut hur man andas genom näsan.

Det viktigaste du kan göra för ditt barns hälsa är att etablera en andning genom näsan, säger tandläkare John Flatter. Han har helt slutat sätta in tandställningar på barn och tonåringar utan tycker istället att de ska lära sig andas genom näsan. Även vuxna vinner mycket på att andas genom näsan. 

Han anser att de fem viktigaste faktorerna för en hälsosam utveckling av ansikte, tänder och luftvägar är:
1. Att andas genom näsan
​2. Vid vila ska munnen vara stängd och läpparna ska hållas ihop.
3. Tungan ska vila mot gommen
​4. Endast tungan ska vara aktiv när man sväljer
​5. Hållningen ska vara rak och upprätt

Barn som andas med munnen kan utveckla avlånga ansikten, krokiga tänder och exponering för tänderna när de ler. Dessa barn sover sämre på natten på grund av blockerade andningsvägar och försämrad sömn kan påverka tillväxt och intellektuella utveckling negativt. En del av dessa barn får felaktigigt diagnosen ADD eller ADHD med hyperaktivitet.

Munandning kan korrigeras tidigt hos barn. Tillväxten normaliseras och inga tandställningar behövs, enligt Flatter. Ett säkert tecken på felaktig andning är om barnet drar runt vattnet i munnen innan det sväljs, eftersom det indikerar att läpparna, kinderna och/eller tungan används felaktigt. Den absolut viktigaste tandställningen är tungan, konstaterar tandläkaren, den finns där 24 timmar per dygn.

John Flutter konstaterar också att barn som lever mer naturligt än vad vi gör har fina tänder och fina tandrader. De har också sina munnar stängda och andas genom näsan. Flatter hänvisar också till konstnären George Catlin som levde under senare hälfen av 1800-talet. Han undersökte indianstammar och fann att de alltid hade munnen stängd och var rakryggade och friska.

Catlin  propagerade för att man skulle andas med stängd mun för att hålla sig frisk, se mer länken nedan. Hundra år senare forskade tandläkare Weston A Price om matvanor och tänder och han fann att de som åt västerländsk kost med mycket socker och för lite fosfor, kalcium och fettlösliga vitaminer fick för trånga käkar och krokiga tänder. 

Till John Flutters föredrag (engelska)
Till John Flutters seminarier online (engelska, praktik i Australien)
Till artikel om George Catlin 1860 (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu