I Tf-bladet nr. 1, 2017 finns en artikel om implantat, främst av titan. Av utrymmesskäl fick inte artikelreferenserna plats


1. Peri-implantitis: the disease of the future Levin L Quintessence Int. 44:9, 2013 643.

2. Prevalence of subjects with progressive bone loss at implants Fransson C et al Clin. Oral. Impl. Res. 16, 2005, 440-6.

3. Extent of peri-implantitis-associated bone loss Fransson C et al J. Clin. Periodontol. 36:4 2009, 357-63.

4. Titan för odontologiska applikationer Socialstyrelsen, 2010, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-1-5

5. A comparison of teeth and implants during maintenance therapy in terms of the number of disease-free years and costs – an in vivo internal control study Fardal Ö & Grytten J J. Clin. Periodontol. 40:6, 2013, 645-51.

6. Implants Placed in Sites of Previously Failed Implants: A Systematic Review Quaranta A et al Implant Dentistry 23:3, 2014, 311-8.

7. Does the number of implants have any relation with peri-implant disease? Passoni BB et al J.Appl. Oral Sci. 22:5, 2014, 403-8.

8. Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology Derks J et al J. Clin. Periodontol. 42 suppl. 16, 2015, S158-S171.

9. Severity and pattern of peri-implantitis-associated bone loss Fransson C et al J. Clin. Periodontol. 37, 2010; 442-448.

10. Peri-implantitis - onset and pattern of progression Derks J et al J. Clin. Periodontol. 43, 2016, 383-8.

11. Periodontitis, implant loss and peri-implantitis. A meta-analysis Sgolastra F et al Clin. Oral Implant Res. 26, 2015, e8-e16.

12. History of chronic periodontitis is a high risk indicator for peri-implant disease Casado PL et al Braz. Dent J. 24:2, 2013, 136-41.

13. Hård kritik mot implantat Tf:s Hemsida 3/7, 2015 http://www.tf.nu/nyhet/hard-kritik-mot-implantat/  
http://www.dental-tribune.com/articles/specialities/implantology/24629_dental_implantology_evolution_or_the_road_to_ruin.html  

14. Are dental implants a panacea or should we better strive to save teeth ? Giannobile WV & Lang NP J. Dent. Res. 95:1, 2016, 5-6.

15. Expression of IL-6, IL-10, IL-17 and IL-8 in the peri-implant crevicular fluid of patients with peri-implantitis Severina VO et al Arch. Oral Biol. 56, 2011, 823-8.

16  Comparison of the levels of tumor necrosis factor and interleukin-17 in gingival crevicular fluid of patients with peri-implantitis and a control group with healthy implants Darabi E et al Iran. J. Allergy, Asthma, Immunol 12:1, 2013, 75-80.

17 Microbiological and immuno-pathological aspects of peri-implant diseases Belibasakis GN Arch. Oral Biol. 59, 2014, 66-72.

18. Pyrosequencing reveals unique microbial signatures associated with healthy and failing dental implants Kumar PS et al J. Clin. Pcriodontol. 39, 2012, 425-33.

19. Peri-Implantitis versus Periodontitis: Functional Differences Indicated by Transcriptome Profiling Becker ST et al Clin. Implant Dent. Rel. Res. 16:3, 2014, 401-11.

20. Persistent acute inflammation at the implant-abutment interface Broggini N et al J. Dent. Res. 82:3, 2003, 232-7.

21. Analysis of the intraimplant microflora of two-piece dental implants Harder S et al Clin. Oral Invest. 17, 2013, 1135-42.

22. Salivary titanium levels and titanium dental implants Guzzi G et al Toxicol. Lett. 238:2 suppl., 2015 Abstr. 51st Congr. Eur. Soc. Toxicol. EUROTOX abstr. P05-073.

23. Is marginal Bone Loss around Oral Implants the result of a Provoked Foreign Body Reaction?
Albrektsson T et al Clin. Implant Dent. Rel. Res. 16:2, 2014, 155-65.

24. Mapping of titanium particles in peri-implant oral mucosa by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry and high-resolution optical darkfield microscopy Flatebö RS et al J. Oral Pathol. Med. 40, 2011, 412-20.

25. The role of fluoride on the process of titanium corrosion in oral cavity Noguti J et al Biometals 25:5, 2012, 859-62

26. Do ’passive’ medical titanium surfaces deteriorate in service in the absence of wear? Addison O et al J. R. Soc. Interface 9, 2012, 3161-4.

27. Exfoliative cytology and titanium dental implants: a pilot study Olmedo DG et al J. Periodontol. 84, 2013, 78-83.

28. Titanium ions form particles that activate and execute interleukin 1beta release from lipopolysaccharide-primed macrophages Pettersson M et al J. Periodont. Res. 52:1, 2017, 21-32.

29. Interventions for replacing missing teeth: different types of dental implants Esposito M et al Cochrane Database of Systematic Reviews 22:7, 2014.

30. Influence of fluoride, hydrogen peroxide and lactic acid on the corrosion resistance of commercially pure titanium Mabilleau G et al Acta Biomaterialia 2, 2006, 121-9.

31. Characterization of the antioxidant profile of human saliva in peri-implant health and disease Liskmann S et al Clin. Oral Implant Res. 18, 2007, 27-33.

32. Interventions for replacing missing teeth: treatment of peri-implantitis Esposito M et al Cochrane database of Systematic Reviews jan18, 2012
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/behandling-av-infektioner-runt-tandimplantat-periimplantit/

33. SBU: Periimplantit ett växande problem
http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/periimplantit-ett-vaxande-problem/

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera.

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 15/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)