Ledare

Öppet brev till Folkhälsominister Maria Larsson!

Tandvårdsskadeförbundet har under våren upplevt att regeringen äntligen tar riskerna med kvicksilver i amalgam på allvar och förbjudit kvicksilveranvändningen generellt, då detta gift är ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot miljön.

Rysk roulette med folkhälsan!

Till vår förvåning och frustration hinner det inte gå lång tid innan detta förbud undergrävs genom att Du Maria Larsson nu ger klartecken till att massvaccinera hela Sveriges befolkning.

Skrämmande okunnighet!

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens representanter har med en mun förklarat att det är så lite så det kan jämföras med det man får i sig i samband med intag av kvicksilverkontaminerad fisk. Detta visar på en avgrundsdjup okunskap eller total brist på förståelse och respekt för alla de tiotusentals människor som vi har kommit i kontakt med under åren. Många äro de som har blivit mycket svårt och allvarligt sjuka av det kvicksilver som ständigt läcker ut ur amalgamfyllningar, eller så har de blivit sensibiliserade genom sin moders amalgamfyllningar under fosterstadiet. Trots att denna kunskap finns, och att det i Dentalmaterialutredningen konstaterades att det inte finns någon säker nedre gräns för kvicksilver, så tillåts nu detta gift i en massvaccination för “ hela svenska folket”.

Vi måste därför ställa dig Maria Larsson frågan: Tillhör vi inte det svenska folket eftersom det inte erbjuds något alternativ för oss? För att du skall förstå allvaret i frågan måste vi förklara att det är stor skillnad att få in ett gift via magtarmkanalen, mot att få detta insprutat in under huden vilket innebär att giftet når blodbanorna omgående och att det kan innebära allt från vanliga influensasymtom till att det utvecklas till autism, särskilt när det gäller barn.
Om Du och dina ansvariga myndigheter hade varit vetenskapligt uppdaterade och inte följt minsta motståndets lag så hade läkemedelsföretaget fått beskedet att ta fram ett kvicksilverfritt vaccin.

Jordnötsolja till nötallergiker?

Nu kan vi inte veta hur många det är som vågar ta vaccinet eller hur många det är som kommer att få allvarliga och bestående skador av detta. När det gäller annan överkänslighet är det ingen läkare som skulle komma på tanken att ge vaccin uppblandat med jordnötsolja till en nötallergiker, då man vet att detta kan leda till anafylaktisk chock. Men när det gäller de som blivit sjuka av eller är allergiska för kvicksilvret, vill Du Maria Larsson nu att vi skall låta vaccinera oss med ett känt gift i vaccinet och inget alternativ ges?

Men barnen då?

Bland det som är allra värst i sammanhanget är att gravida skall ges förtur till vaccinet. Har du inte fått någon information alls om riskerna för att fostret kan skadas av kvicksilvret? Maths Berlin konstaterade exempelvis i Dentala material och hälsa SOU 2003:53 ?Att kvicksilver är ett multipotent gift med verkan på flera nivåer av cellens biokemiska dynamik?.

Hur skall man följa upp vad som händer med alla dessa barn efteråt? Vill Du bidra till att ett enda barn under hela livet kan få problem med inlärning eller utvecklar autism? Vad kostar det samhället med ett enda sådant barn? Hur skall föräldrarna tackla det när de efteråt får reda på att vaccinet kan ha gett barnet livslånga skador? Har man på något sätt planerat att samla in uppgifter om biverkningar av vaccinet eller tänker man att göra som i amalgamproblematiken, förneka allt samband och skylla på den enskilde? De som nu erbjuds gratis vaccin är till exempel redan insjuknade i autism. Det finns då en mycket stor risk att dessa blir mycket sämre. Vilken beredskap har man att möta detta ökade vårdbehov?

Vi har fått rapporter om att en del autistiska barn i behandlingen ges mediciner som slår ut deras immunförsvar. Om dessa utsätts för mer av det som orsakat deras sjukdom, har vården då ett ansvar för denna försämring och kommer detta att rapporteras? Den behandling som de kunnigaste läkarna och forskarna i USA har gett autistiska barn är tvärtemot vad de svenska läkarna gör. I USA behandlar man barnen med stora doser av antioxidanter och ser till att de avgiftas från kvicksilver och andra giftiga substanser. I Sverige går man nu, i rädslan för en pandemi, motsatt väg och chansar på att alla skall vaccinera sig utan efterföljande problem. Utan uppföljning har du som ansvarig folkhälsominister ingen aning om vad resultatet blir. I det här läget är det absolut nödvändigt att dels varna känsliga personer, dels vara ärlig och ta reda på vad som faktiskt händer.

Vaccin och tiomersal

Många är betänksamma inför vaccinering mot svininfluensa på grund av kvicksilverinnehållet. Vaccinet innehåller 5 mikrogram tiomersal, varav hälften är kvicksilver, något som myndigheter och läkarkår anser som betydelselöst. En just utkommen forskningsrapport: Mitochondrial dysfunction, impaired oxidative-reduction activity, degeneration, and death in human neuronal and fetal cells induced by low-level exposure to thimerosal and other metal compounds. D. A. Geier a; P. G. King b; M. R. Geier Toxicological & Environmental Chemistry 91:4 2009 735-9 pekar dock på att det finns goda skäl att undvika tiomersal, även i små mängder.

Sammanfattning av rapporten: Forskarna exponerade olika typer av nervceller för låga, nanomolara, koncentrationer av tiomersal och även bly, aluminium och metylkvicksilver (tiomersal är etylkvicksilvertiosalicylat). Cellskadorna jämfördes med de skador man finner vid autism. Tiomersal orsakade koncentrations- och tidsberoende mitokondrieskador, sänkt antioxidantstatus, celldegeneration och celldöd, vilket överensstämmer med vad man finner vid autism. Tiomersal var signifikant giftigare än de andra undersökta metallerna. Andra ämnen man är exponerad för kan förstärka eller minska toxiciteten.

Kommentar: 1 nanomolar lösning av tiomersal är 0.4 nanogram/ml. Vaccinet innehåller 5 mikrogram = 5000 nanogram/dos.vilket innebär 0,5 nanogram/g hos ett 10 kg tungt barn, i samma storleksordning som den koncentration som gav toxiska cellskador i studien ovan. Hur tiomersal fördelas i kroppens celler efter injektion är ofullständigt känt. Slutsatsen är att den dos som finns i en vaccindos inte alls är betydelselös och kan viftas bort. Allergi mot tiomersal är vanlig i befolkningen, sannolikt som följd av vaccinationer när flertalet vacciner innehöll ämnet. Även andra typer av immunreaktioner eller immunotoxiska reaktioner kan förekomma. Immunsystemet kan reagera vid långt lägre nivåer än de som ger toxiska effekter.

Tystnad råder!

Det var ingen från läkemedelsindustrin som varnade för Thalidomid som ingick i neurosedyn. Resultatet blev att vi i vårt land fick ett antal barn som föddes med livslånga funktionshinder. Har regeringen för avsikt att inrätta något slags fond för de som drabbas, då läkemedelsbolaget tydligen har fått garantier om att slippa skadestånd?

Ska vi behöva uppleva en upprepning av neurosedynskandalen en gång till? Det går att framställa vaccin utan giftet kvicksilver, men det är kanske inte intressant för den industri som nu storsatsar på att ta hem vinsterna på det vaccin som redan är inköpt för Sveriges räkning.

Tamiflu lager värt 260 miljoner kronor brinner inne

Samtidigt som regeringen betalar för en massiv vaccinationskampanj, ligger det 16 miljoner Tamiflu doser som är verksamt mot influensan i svenska lager. I februari 2010 passeras sista förbrukningsdag för en stor del av dessa redan inköpta mediciner. Detta är ingen bra hushållning med statliga medel.

Tänk om innan!

Smittskyddsinstitutet skriver följande på sin hemsida Uppdaterad 2009-09-04 12:47

Hur många kan komma att dö av den nya influensan? Statsepidemiolog Annika Linde reder ut begreppen vad gäller beräkningar av antal smittade och döda av den nya influensan A(H1N1)v. ?Det florerar ett antal olika uppgifter i media kring hur många smittade som dött i den nya influensan och Smittskyddsinstitutet anges som källa för de flesta. Oklarheterna beror troligen på att man slarvat med ange vad som menas med ?smittade? och inget land har exakta siffror på antalet smittade. För att undgå den komplikationen är det betydligt enklare att beskriva hur många som dött i befolkningen. Ungefär 1/200 000 invånare har dött i den första influensavågen i Australien och Nya Zeeland. Det blir ungefär totalt 50 invånare om man räknar på Sveriges hela befolkning.?

Vi hoppas att Du Maria Larsson som hela folket hälsominister, nu ser till att det finns alternativ som inte innehåller kvicksilver eller andra kända gifter, för oss som är överkänsliga mot kvicksilver, inte minst för riskgrupperna och för barnens skull.

Margaretha Molius Förbundsordförande

Mats Hanson 1 vice ordförande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn . Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)