Ledare

Nu har det gemensamma arbetet börjat. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att samarbeta med Tandvårdsskadeförbundet om ett biverkningsregister som ska fungera bättre än de tidigare beslutade. Det första beslutet om biverkningsregister togs 1987 av riksdagen.

Tf har fått ägna 20 års ständiga påtryckningar för att få till stånd det biverkningsregister, som riksdagen ansåg nödvändigt för att skydda patienterna. Det ska bli intressant att se hur långt man från myndighetens sida är beredd att lyssna till och ta vara på våra erfarenheter. Om så blir fallet borde svensk sjuk- och tandvård kunna göra stora besparingar och många tusentals människor få höjd livskvalitet.

?Inbillningssjuka? förlegat synsätt

I detta arbete måste alla goda krafter samarbeta. Framförallt måste nu tandvården acceptera att teorierna som en gång lärts ut om ?att patienterna med tandvårdsrelaterade sjukdomar är inbillningssjuka? är oetiska. Dessa argument måste en gång för alla parkeras i skamvrån. Det kommer att behövas omfattande utbildningsinsatser, på högskolor och i fackpressen, om man snabbt ska kunna få till stånd förändringar i synsättet mot patienterna.

Det som hittills har genomsyrat vården när det gäller tandvårdssjuka och i övrigt förgiftade eller överkänsliga patienter är förlegat. När man följer läkar- och tandläkartidningen är dessa tyvärr genomsyrade av gammal och felaktig information.

Amalgamenhetens heder återupprättad

Resultaten av den nedlagda Amalgamenhetens arbete, som redovisades vid seminariet i Uppsala den 18 augusti i år, talar sitt tydliga språk. (Utförligt referat på sid 4 i tidningen.)

Med de goda resultat som framkom från utvärderingen av Amalgamenhetens i Uppsala arbete, faller argumenten från de tidigare kritikerna platt till marken. Det går att fastställa överkänslighet genom relativt enkla och billiga rutinprover. Det går att få patienter med diagnosen CFS, kroniskt trötthetssyndrom, friska med rätta åtgärder. Dessa åtgärder, som består av skonsam tandsanering med åtföljande medicinsk behandling samt avgiftning, gör att patienterna fått en väsentligt ökad livskvalitet. Dessa hade annars varit i riskzonen för förtidspensionering. Genom rehabiliteringen kan patienterna så småningom bli arbetsföra igen.

Vetenskaplig dokumentation

Chefen för Metallbiologiskt Centrums Stiftelse, docent Ulf Lindh, sa gång på gång i sin redovisning av vetenskapliga fakta att det inte längre går att påstå, att dessa patienter inbillar sig sina problem. Patienterna har tydliga förändringar i celler, som inte kan bero på vare sig inbillning eller hysteri. Man gör den försiktiga bedömningen, att det rör sig om ca 1 procent av befolkningen, som kan ha denna känslighet för metaller som exempelvis kvicksilver. I så fall rör det sig om många tiotusentals personer, som idag går omkring med sjukdomstillstånd, som rätt diagnostiserade skulle kunna gå att bota eller förbättra. Med tanke på ohälsotalen och den allmänna krisen i sjukvården är det oacceptabelt om vården inte tar chansen att göra något konkret nu.

Patienternas erfarenheter

Tandvårdsskadeförbundets representanter har i årtionden redovisat resultaten av rätt utförd tandsanering. Politiker och andra beslutsfattare har inte kunnat undgå dessa kunskaper efter åratal av uppvaktningar. Praktiska erfarenheter från patientorganisationen har funnits i övermått, men man har hittills valt att lyssna mer på tandläkare och andra ?experter?, vars enda avsikt har varit att förtiga skandalen. Nu har så mycket material tagits fram att det är nödvändigt att sätta ner foten hårt och uppfylla både riksdagens och regeringens direktiv en gång för alla om man vill ha en friskare befolkning.

Segsliten tvist

Det första beslutet som togs av riksdagen i amalgamfrågan var 1980 ? det har snart gått tre decennier med irrläror, häxprocesser mot vårdgivare och patienter, liv som gått till spillo och förstörts, familjer som splittrats och oerhörda kostnader för samhället. Nu har vi facit, de tandvårdssjuka har känt sina kroppar bättre än vårdgivarna. Ge de tandvårdssjuka upprättelse nu, erkänn öppet att de amalgamsjuka finns och rätta till det som har blivit så fel!

Allergier hos barn minskar

En intressant uppgift under den senaste tiden är att barnallergier statistiskt sett har minskat de senaste åren. Kan det möjligen bero på att amalgamanvändningen på barn i det närmaste har upphört? Liknande resultat har redovisats när det gäller borttagandet av kvicksilver i vaccin och minskningen av autistiska barn i USA. Det kan finnas många fler områden som kan behöva följas upp allteftersom kvicksilverbelastningen i samhället minskar.

Kunskapsspridning nödvändig

I uppdraget från regeringen ligger också uppgiften att informera vårdgivare och allmänhet. Denna fråga måste få hög prioritet när det gäller Socialstyrelsens uppdrag, så att vi äntligen kan gå vidare.

Det kan innebära att några högt uppsatta huvuden måste rulla, en del professurer kanske måste omprövas. De läkare och tandläkare som trakasserats, varnats eller deslegitimerats borde i stället upphöjas till hedersdoktorer. Många av dem kan ta hand om undervisningen till kolleger, så att vi får effektiva behandlingsteam och en spridning av kunskaperna över hela landet. Vi kan visa omvärlden att Sverige kan gå i spetsen när det gäller spridning av ny faktabaserad kunskap. Vi kan se till att teorier som bottnar i fanatisk tro på att ett gift som kvicksilver blir ofarligt så snart det sätts in i tänderna på folk inte sprids vidare.

Miljön i människan borde vara minst lika viktig att värna om som den miljö i vattnet som nu debatteras genom de kvicksilverläckande gifttunnorna utanför Sundsvall.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)