Ledare

Se upp var Du lägger Din röst i det kommande riksdags- och landstingsvalet!

I samband med att Magnus Nylander i juli i år gav ut sin bok ?Fri från amalgam? hade TV en intervju med Socialstyrelsens Nina Rehnqvist. Hon erkände under intervjun, att Socialstyrelsen vet att det finns människor som inte tål amalgam. På reporterns fråga, varför man inte stoppar amalgamet direkt, gavs häpnadsväckande svar.

Dels skyller Socialstyrelsen på, att man inte fått fram bättre ersättningsmaterial, som man är helt säker på, dels att det är svårt att i förväg identifiera de patienter som inte tål amalgam! Samtidigt erkänner Rehnqvist ?att man från början trott att amalgamet var stabilt?! Tro är inte vetenskap och tilltro ska allmänheten kunna ha till Socialstyrelsen och andra myndigheter i sådana här allvarliga frågor. Man måste förutsätta, att dessa arbetar enligt försiktighetsprincipen. I stället har 20 år gått där TF nästan ensamt fått föra striden mot en motsträvig myndighet, som på alla sätt förnekat problemen. Att överhuvudtaget fundera över vem/vilka som tål kvicksilvret i amalgamet är en cynism, som man har svårt att förstå.

*Situationen allvarlig *

När Forskningsrådsnämnden genomförde sitt uppdrag att belysa amalgamfrågan, fick professorn i miljömedicin, Maths Berlin, gå igenom befintlig vetenskaplig litteratur från de senaste tre åren, 1994-97. Hans granskning är gjord efter Socialstyrelsens ensidigt inriktade rapport ?Blir man sjuk av amalgam??.

Den genomgången visade hur allvarlig situationen är. Barn och foster, som utsätts för kvicksilver i fosterstadiet, kan få irreversibla hjärnskador. Deras inlärningsförmåga kan skadas för all framtid! Vad detta betyder i ett samhälle som blir allt mer komplicerat och kräver allt högre utbildning, är lätt att räkna ut. Kostnaderna för stödundervisning, specialarrangemang och i värsta fall utvecklingsstörning har ingen beräknat ännu. Inga undersökningar är gjorda när det gäller effekterna på barn som i fosterstadiet utsatts för denna kvicksilverbelastning genom en generös mödratandvård. Inte heller har hänsyn tagits till det ekonomiska bortfallet när sjuka människor, som inte orkar arbeta, tvingas bli förtidspensionerade eller dör i förtid. Det kostar samhället enorma summor, de personliga tragedierna förutom.

Man framförde i TV-reportaget påståendet att det skulle kosta cirka 20 miljarder kronor om alla Sveriges amalgambärare skulle ta bort amal-gamet. Vilket nonsensargument!

I alla andra sammanhang börjar man med att behandla riskgrupperna, man ger inte influensa vaccin till hela befolkningen. Inte heller har vi kommit dithän att man opererar bort olika organ i förebyggande syfte, därför att enstaka individer kan komma att behöva det!

I den heliga fosterdiagnostikens tidevarv har man möjligheten att kontrollera både ärftliga sjukdomar och missbildningar. Det diskuteras allmänt, hur man ska kunna använda sig av nya diagnosmetoder för att se om människor kan riskera att få den ena eller den andra sjukdomen i en framtid. Dessa människor kan då sorteras bort av en tilltänkt arbetsgivare, som mindre intressanta! Förstår alla vart vi är på väg??

Cynisk reflektion

Hur kan Socialstyrelsen ens reflektera över att försöka identifiera vem eller vilka som tål kvicksilver, samtidigt som man erkänner att nämnda gift inte är nyttigt?

De beräknande kostnaderna kan, med rätt kunskap och teknik, hämtas in på ganska få år enbart genom att ta hand om dem som insjuknat eller lider av kroniska sjukdomstillstånd.

Hur har Socialstyrelsen skött amalgamfrågan?

Någon dag senare svarar Olof Edhag, Socialstyrelsen, på frågan om hur Socialstyrelsen skött amalgamfrågan?

Han anser att de nya allmänna råden och Meddelandebladet skulle ge patienterna den hjälp och den vård som de så länge efterfrågat! De allmänna råden har inte tydligt och i klartext redovisat, vilket Nina Rehnqvist erkände, att det finns människor som inte tål amalgam.

Tvärtom, efter mycket arbete från TFs sida fick vi bort de värsta grodorna ur grundförslaget, men man tillåter inte att diagnosen kvicksilverförgiftning får stå i läkarintyget.

Det räcker inte med återkommande påpekanden om att visa patienten respekt, man måste också kunna kräva kunskap. I den delen rekommenderas Magnus Nylanders bok. Hans redovisning av turerna kring amalgamfrågan och inte minst myndigheternas agerande är belysande och sakliga. TF har i sina uppvaktningar delgivit Socialstyrelsen kilovis med vetenskapligt publicerande artiklar, som för länge sedan borde ha föranlett åtgärder. Tyvärr måste man konstatera, att många av dem som varit engagerade i frågan, på något sätt varit part i målet och därför har så många år förflutit innan sanningen börjar komma fram.

*Mönstret upprepas *

I ett TV program i Norge den 9 juni i år, visades hur man från tandläkarhåll redan på 80-talet lade upp en strategiplan över hur och på vilket sätt man skulle bemöta den allvarliga kritiken mot amalgamet. Man skaffade säkra förespråkare inom radio, tv och tidningar och inte minst inom olika politiska organ och myndigheter!

Vi har sett samma mönster här i Sverige, så strategin är densamma. När något ofördelaktigt sägs eller skrivs om amalgam kommer det omgående in artiklar om riskerna med alternativen. Det är märkligt, att man vill och vågar gå ut med en information som så tydligt visar, att det finns allvarliga brister i kontroll och tillsyn av allt dentalt material! Den norska genomgången av hur NIOM arbetar var, som väntat, inte till deras fördel. Om kontroll hade skett så som TF har krävt, hade vare sig patienter eller personal behövt utsättas för risker med olika miljöfarliga eller giftiga ämnen.

Det är en gåta hur man under mer än 12 år har struntat i sina egna förslag att göra den uppföljning och kontroll av all tandvårdspersonal som utsatts för kvicksilver!

Däremot har det legat i amal-gamförespråkarnas strategi att lyfta fram dem som fått allergier av kompositerna! Alla de hundratals tandsköterskor och andra i tandvården, som insjuknat i allvarliga kroniska och tyvärr ofta dödliga sjukdomar av sin kvicksilverbelastning har man helt enkelt förnekat. De har ofta mobbats ut från sina arbetsplatser, blivit av med sjukpenning, förnekats arbetsskade-ersättning och över huvudtaget behandlats helt utan respekt och tilltro.

Enorma ekonomiska intressen

När man i det norska programmet får klart för sig vilka enorma ekonomiska intressen amalgamet hade för tandläkarkåren i allmänhet och det norska tandläkarförbundet i synnerhet – med egen tillverkning av amalgam – för att bland annat bygga upp pensionsfonder, kan man förstå hur stor frågan är.

Inte biter man den hand som föder en. Genom att sätta ?rätt? personer i strategiska positioner kan en fråga förhalas hur länge som helst. Vi har sett samma mönster i samtliga utredningar i Sverige, MFR, EU och WHO under årens lopp.

Offra några generationer

Vid ett seminarium 1986 angående tandvårdsmaterial och minskad användning av amalgam på barn, ansåg en av de närvarande tandläkarna, dels att man inte skulle sluta med amalgam på barn “för det ger enbart amalgamisterna argument för att det kanske ändå är farligt, dels att om vi ska sluta så får det bli nästa generation.”

Detta innebär att åtminstone denne tandläkare insåg riskerna men var beredd att offra några generationer för att inte motståndarna skulle få rätt! Märkligt nog fick han ingen reprimand av Socialstyrelsens företrädare, utan det var ett centerpartistiskt landstingsråd som röt till.

Lägg Din röst rätt!

När vi nu närmar oss riksdagsvalet måste vi alla fundera över vem och vilka kan vi ge förtroendet, vem vi ska kryssa för. Strykningar gäller inte längre, men de riksdagsledamöter som fortfarande agerar, som om riskerna inte finns, är inte värda återval. Detta gäller i lika hög grad de landstingspolitiker, som ska se till att vården fungerar.

Försök att ta reda på var Ditt partis representanter står i frågan. Samtidigt ska vi se till att alla de, som outtröttligt har stått på barrikaderna för vår sak, får våra röster.

Det finns i alla riksdagspartier människor med stort engagemang och mod ? utan dem hade vi inte varit där vi är nu! Vi är dem alla stort tack skyldiga! Ingen nämnd och ingen glömd.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)