Som patient i tandvården saknar man rättigheter. Det har många av Tandhälsoförbundets medlemmar erfarit. Kostnadsförslag som inte hålls utan blir dubbelt så dyra, garantier som inte gäller och behandlingar som kanske valts bort om korrekt information getts.

Tandvården i Sverige är rena vilda västern. Ingen lagstiftning finns som garanterar att tandvårdspatienten får information om vilka olika behandlingsmöjligheter som finns, risker med behandlingar och material eller vad värsta scenario av en behandling som misslyckas innebär. I sjukvården finns Patientlagen som ger vårdgivaren ett tydligt informationsansvar, men den gäller inte för tandvården. 

Inte ens de garantier som tandläkare lämnar på kronor och proteser finns lagstadgat utan är bara frivilliga överenskommelser. Följs inte överenskommelsen blir det inget rättsligt efterspel och därför gör tandläkarna som de vill. Patienten får ofta höra att det är hans eller hennes fel att ett implantat inte växer fast eller att en bro gått sönder. Långa broar görs utan att informera patienten om att risken för brott är stor. Inte ens proteser görs om ifall de inte passar utan tandläkaren försöker istället slipa och putsa, vilket ibland försämrar passformen. 

Trots utlovade garantier så följs inte alltid överenskommelserna av tandläkarna och något rättsligt efterspel är inte möjligt. Tf anser att delar av Patientlagen ska läggas in i Tandvårdslagen och att konsumentlagstiftningen ska omfatta även tandvården. Konsumenttjänstlagen reglerar tjänstesektorn och beställer man en ombyggnad, lagning av bilen eller dylikt så kan den som utför tjänsten bli anmäld till KO och rättelse kan utkrävas. Även tandvården borde alltså inlemmas i konsumenttjänstlagen 

Tf beställde för några år sedan en utredning för att beskriva tandvårdspatientens rättigheter eller snarare icke-rättigheter. Läs den för mer information. Det finns helt klart behov av tydliga politiska initiativ i denna fråga. Hälso och sjukvården går inte heller att överklaga, vilket är unikt för Sverige och några få länder till. Men gällande sjukvården ersätter ju staten kostnader för omgörning och åtgärder som behövs efter felbehandling via högkostnadsskyddet på ett helt annat sätt än i tandvården. 

Tandvårdens högkostnadsskydd ställer ju krav på motprestation ekonomiskt av patienten hela tiden. Först betalar man allt upp till 3000 kr och därefter hälften upp till 15 000 kr. Därefter betalar patienten bara 15 procent av kostnaden och försäkringskassan står för resten. Men som patient betalar du hela den kostnaden som överstiger referenspriset som försäkringskassan utgår från vid utbetalning av kostnader till tandläkaren. De allra flesta tandläkare tar betydligt mer än referenspriset och därför kan kostnaden för den enskilda patienten bli betydande. 

Du behövs som medlem i Tf så att vi betydligt mer kraftfullt kan arbeta för bättre rättigheter för dig som tandvårdspatient.

Se också Tf:s pressmeddelande i denna fråga

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)