Distrikt Dalarna

Dalarnas distrikt har flera medlemsaktiviteter bland annat med föredrag. Distriktet är aktivt i Funktionsrätt Dalarna. Informatörer/rådgivare finns för medlemmar och allmänhet. Under hösten 2022 erbjöds medlemmarna dels att delta i Zoom-möten om keramiska material (26/10) och dels om Alzheimers sjukdom och kopplingen till munhålebakterier (17/11). Dessutom hölls ett föredrag i Sundborn lördagen den 5 november av Marie Svalberg från IFM-klininken i Falun. 

Senaste nytt

Årsmötet 2023

Distriktets årsmöte hölls den 19 februari 2023.

Föredrag hölls den 5/11 2022

Hälsoterapeut Marie Svalberg höll föredrag i Sundborn.

Läs mer »

Dokument

Distriktets höstprogram som pdf-fil Ladda hem

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet
c/o Lennart Åkerlund
Norra Tvillingvägen 1
783 31 Säter
e-post: e.lennart.akerlund@outlook.com

Vår styrelse

Ordförande
Lennart Åkerlund
tel: 0730615281
e-post: e.lennart.akerlund@outlook.com

Ledamöter
Herman Siklund 
Irene Brednert
Christina Ahlberg

Suppleanter
Britt Ljungvall