Distrikt Dalarna

Dalarnas distrikt har flera medlemsaktiviteter bland annat med föredrag. Distriktet är aktivt i DHR och en medlem har berättat om vägen tillbaka efter amalgamsanering på ett DHR-möte. Två informatörer/rådgivare finns för medlemmar och allmänhet.

Senaste nytt

Årsmöte 2021 lördagen den 20/2 kl 15.00.

Årsmötet hålls på Majorsgatan 13 B i Borlänge. Anmälan krävs till Inger tel 0725 23 27 44. Möjlighet att delta digitalt eller per telefon finns också. Ange hur du vill delta vid anmälan.

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Årsmöte lördagen den 20 februari kl 15.00 2021. 
Plats Majorsgatan 13 B Borlänge
Deltagande digitalt eller per telefon möjligt.
Anmälan: Tel 0725 23 27 44

Medlemsmöte: 23 maj kl 14.00 på Liljans Gård Hinsnoret
Föredrag planeras (se mer till vänster)
Anmälan: Tel 0725 23 27 44

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet
c/o HSO
Klöverstigen 10
74851 Borlänge

Inger Hellström tel 0725-2327744

Vår styrelse

Ordförande
Inger Hellström 0725-2327744

Ledamöter
Herman Siklund 0243-231190
​Maritta Dufva
Britt Nilsson
Axel Gustavsson

Suppleanter
Irene Brednert Jonsson
Mona Rosenberg