Distrikt Dalarna

Dalarnas distrikt har flera medlemsaktiviteter bland annat med föredrag. Distriktet är aktivt i DHR och en medlem har berättat om vägen tillbaka efter amalgamsanering på ett DHR-möte. Två informatörer/rådgivare finns för medlemmar och allmänhet.

Senaste nytt

« Visa alla distrikt

Kommande aktiviteter

Kontakta oss

Tandhälsoförbundet
c/o HSO
Klöverstigen 10
74851 Borlänge

Inger Hellström tel 0725-2327744

Vår styrelse

Ordförande
Inger Hellström 0725-2327744

Ledamöter
Herman Siklund 0243-231190
​Maritta Dufva
Britt Nilsson
Axel Gustavsson

Suppleanter
Irene Brednert Jonsson
Mona Rosenberg