Artiklar

Respekten för kvicksilver var avlägsen på 1800-talet, och långt in på 1900-talet rekommenderades ?gråsalva? som universalmedel mot löss och loppor och mot syfilis.

I en recepthandbok, av Malte Ljungdahl från 1953, som var kurslitteratur i farmakologi när jag studerade medicin, står det att läsa om gråsalvan med cirka 30 procent Hg, som fortfarande rekommenderades till smörjkur mot syfilis hos sjömän, som inte hade tillfälle att få penicillininjektioner när de var till sjöss. Man skulle smörja sig dagligen med 4-8 gram salva på växlande ställen och bada en gång i veckan. Så kunde kuren hålla på någon månad.?

I gamla uggleupplagan av Nordisk Familjebok (1909) står det att läsa:

?Gråsalfva 1. Kvicksilfversalfva, Unguentum hydrargyri, Sv. farm., med. farm., är en så noggrant sammanrifven blandning af metalliskt kvicksilfver (10 delar) med ullfett (adeps lanæ, 2 dlr), bensoe-ister (12 dlr) och talg (6 dlr), att icke ens den minsta kula af kvicksilfver är synlig för blotta ögat.

I svenska militärfarmakopén ingick förr en kvicksilfverrikare gråsalfva, Ung, hydrargyri fortius, som bestod af lika mängd kvicksilfver och fett; men numera finnes äfven i militärfarmakopén blott den form af gråsalfva, som ingår i Sv. farm. Kvicksilfver, på detta sätt ytterligt fint fördeladt, torde, då gråsalfva ingnides noggrant i huden, till någon del kunna genomtränga denna och upptagas i organismen samt åstadkomma både lokala och allmänna verkningar.

En hel del af det på huden i salfveform utgnidna kvicksilfvret öfvergår emellertid i ångform, hvarvid den behandlade kommer att andas in ångorna och på den vägen få kvicksilfver in i kroppen.

Salfvan kan gnidas på tyglappar, som upphängas bredvid den sjuke, och denne får äfven på det sättet kvicksilfvret i sig, likasåväl som ifall lämpliga kvicksilfverpreparat anbringas i tygpåsar, som den sjuke bär närmast inpå kroppen. Sistnämnda förfaringssätt användes numera ibland vid behandling av syfilis.

Gråsalfva nyttjas till ingnidning vid sistnämnda sjukdom samt vidare å vissa slags svullnader af inflammatorisk art för att fördela dem. Gråsalfva nyttjas äfven till utrotande af vissa hud-parasiter, särskildt löss, å de kroppsdelar, som äro beklädda med en rikligare hårväxt.?

Så såg man på Hg när amalgamet redan var väl etablerat i tandvården.

Per Dalén, Viken
leg. läkare

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Under sommaren: vardagar kl 10-12. Fr o m den 10/8: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)