Artiklar

En ny dyr “mirakelmedicin” mot reumatism har nyligen börjat användas. Svåra reumatiker kan slippa värk och få tillbaka rörelseförmågan. Några uppgifter om andelen patienter som förbättras och biverkningar har jag inte sett ännu.

Medicinen består av antikroppar mot TNF-alpha, det vill säga en passiv immunisering som måste upprepas med jämna mellanrum. Det är samma metod som används när man får en gamma-globulininjektion inför utlandsresan. Skyddet varar några månader.

Effekten med anti-TNF är att man avväpnar immunsystemet genom att inaktivera en av dess mest aggressiva komponenter.

TNF

TNF betyder egentligen tumör nekros faktor eftersom man först identifierade ämnet hos cancerpatienter. Det kan emellertid, vid stimulering, frisättas från immunceller hos alla människor. Förhöjda halter, ofta mycket lokalt, återfinns vid en rad sjukdomar, t.ex. MS.

Halterna i blodet återspeglar dåligt vad som pågår vid lokala inflammationer. Immunceller vandrar till ställen där det finns en retning, kemisk eller av annat slag, och bildar TNF lokalt.

Medel som minskar bildning av TNF (oxpentiphyllin, egentligen en kärlvidgande medicin) förhindrar uppkomsten av experimentell allergisk hjärninflammation, den vanligaste djurmodellen för multipel skleros. Den framkallas genom att man sprutar in proteiner från centrala nervsystemet och orsakar en “hjärnallergi” med nedbrytning av blod-hjärnbarriären. Den uppmärksamme har säkert sett att forskare i Lund konstaterat att mikrovågor kan ge just läckage i barriären.

Led- och muskelvärk och ont mer eller mindre överallt samt immunstörningar hör till bilden av amalgam/ kvicksilverförgiftning och för övrigt även till fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Man kan därför fundera på vad kvicksilver har för effekter på TNF-systemet. En del studier har gjorts.

Ger man Hg till den sorts råttor som man använder för att kartlägga hur kemikalier, inklusive kvicksilver, kan framkalla autoimmun sjukdom, får de bl. a. ledbesvär och njurskador. Medel mot TNF-bildning upphäver till stor del kvicksilvereffekterna.

Odlade immunceller som exponeras för Hg eller amalgam visar högst varierande reaktion. Beroende på typ av celler, kvicksilverhalt mm får man antingen en nedgång eller uppgång av TNF- produktionen.

Människor som är kvicksilverexponerade visar ingen eller en viss nedgång av TNF i blodet.

Viktiga frågor

En rad frågor inställer sig. Hur skulle en amalgamförgiftad person med ledvärk reagera på anti-TNF sprutor? Hur mycket TNF har en amalgampatient i lederna och på andra ställen? Vad har reumatikerna i tänderna?

En studie, Tumor necrosis factor identified in periapical tissue exudates of teeth with apical periodontitis; KE Safavi & EF Rossomando; Journal of Endodontics 17(1) 1991 12-14, visar att man finner TNF i de hålrum som uppkommer runt tandroten i inflammerade tänder. Vad som orsakat inflammationerna framgår inte men våra erfarenheter från Tf:s medlemmar är att amalgam, amalgam+guld, mässingskruvar mm är vanliga orsaker. TNF orsakar bennedbrytning och kan vara den direkta orsaken till hålrummen.

Ämnen som motverkar TNF har funnits länge, mer eller mindre effektiva. Många är mycket billigare än det nya anti-TNF. Vanliga antiinflammatoriska medel som Ipren har en viss effekt. Taurine, en svavelhaltig aminosyra, har också effekt, sannolikt även andra svavelhaltiga ämnen. Antioxidanter är effektiva; TNF orsakar bildning av fria radikaler.

Därvid har också naturmedel med antioxidanteffekt en dämpande inverkan, t.ex. grönt te, Ginko biloba och melatonin. Reumatiker brukar ju ofta må mycket bättre på hälsohem där de får i sig mycket mer antioxidanter.

Sist kan man fråga sig: Vad blir långtidseffekterna hos reumatikerpatienter när man avväpnar immunsystemet med anti-TNF utan att egentligen komma åt grundorsaken till immunsystemets felreaktioner?

Ökar man risken för infektioner? Ger det cancer om 20 år. TNF skulle inte finnas om det inte hade en biologisk funktion, kanske just i vårt försvar mot oönskad vävnadstillväxt.

Jag tvivlar starkt på att man undersökt om det blir negativa effekter efter 20 år innan man släppte ut medicinen.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)