Artiklar

En jämförelse av psykiska hälsan hos MS-patienter med amalgamfyllningar med sådana som fått sina fyllningar borttagna.

R.Siblerud, vars studier vi tidigare refererat i TF-bladet, håller på med en undersökning av MS-patienter (multipel skleros). De första resultaten har nu publicerats: En jämförelse av psykiska hälsan hos MS-patienter med amalgamfyllningar med sådana som fått sina fyllningar borttagna.

47 MS-patienter med amalgam jämfördes med 50 som tagit bort amalgamet. En rad psykiska tester visade att MS-patienterna med amalgam led av signifikant mer depression, var mer lättretliga, psykotiska mm. Av 18 psykiska symtom hade amalgam-MS-patienterna 43% fler än icke amalgam-MS-patienter.

Kommentar: Det är första resultaten i MS-studien. MS-patienterna förbättras i psykiskt avseende på samma sätt som andra som tagit bort amalgamet. Det är däremot inget bevis för kvicksilver som orsak till MS. Enligt Siblerud (personliga kontakter) så sker det påtagliga förbättringar även av neurologiska störningar hos MS-patienter när amalgamet tagits bort. Dessa resultat kommer att publiceras senare.

Siblerud, R.L. A comparasion of mental health of multiple sclerosis patients with silver/mercury dental fillings and those with fillings removed. Psychological Reports 70, 1992, 1139-1151.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)