Artiklar

Vid Tandläkarstämman i oktober i år presenterades det nya tandlagningsmaterialet DoxaDent. Materialet har utvecklats av Doxa Certex, ett företag i Uppsala.

DoxaDent är ett keramiskt material, som är formbart och som packas direkt i ?hålet? i tanden, dvs fyllningen av tanden sker lika enkelt som med amalgam. Materialet innehåller inte plast och det behövs inte heller något bondingmaterial eller cement för att binda fyllningen till tanden.

DoxaDent levereras som en ?doxett?, dvs en liten tablett som doppas 10 sekunder i en vätska så att tillräckligt med vatten sugs upp. Därefter placeras doxetten i ?hålet? och pressas ihop så att fyllningen får rätt form. Efter en timma kan patienten belasta fyllningen med tuggning.

En doxett består av kalciumaluminat och oxider. Vid tillsats av vatten upplöses doxetten och stelnar sedan genom en så kallad hydratiseringsprocess. Man kan jämföra detta med den typ av stelning som sker med gips och vanlig byggcement.

DoxaDentfyllningen består efter stelningen i huvudsak av ett kalciumaluminiumhydrat, dvs kalciumoxider och aluminiumoxider som reagerat med vatten. De grundämnen som främst ingår är således kalcium, aluminium, syre och väte. Dessutom ingår även kisel, järn och zirkonium. Den vätska som doxetten doppas i består av vatten med mycket låga halter av alkalisalter. Vätskan uppges inte vara toxisk eller allergiframkallande utan har i det avseendet ungefär samma egenskaper som vanligt saltvatten.

DoxaDent uppges vara ett mycket stabilt material. Den hydratiseringsprocess som nämnts ovan är helt avslutad efter en månad. Fyllningen uppges vara helt stabil efter hydratiseringsprocessen och det hävdas att ingenting avgår från materialet.

Under hydratiseringsprocessen kan emellertid en viss mängd aluminium utsöndras. Aluminiumhalten i saliven uppges emellertid vara som högst 0,003 procent, vilket är mycket lågt.

Efter stelnandet utvidgas en DoxaDentfyllning med 0,05-0,10 procent. Detta gör att fyllningen ansluter tätt till tanden så att det praktiskt taget inte bildas några spalter. Detta är viktigt för att förhindra att bakterier skulle kunna tränga in och ge upphov till karies. DoxaDentfyllningens utvidgning är emellertid inte så stor att sprickor uppstår i tanden. Detta har ju ofta varit fallet med amalgamfyllningar.

Keramiska material anses i allmänhet vara lämpliga att använda för amalgamskadade patienter. Om detta även gäller för DoxaDent är emellertid för tidigt att bedöma, eftersom det ännu finns för få patienterfarenheter. Det kan slutligen påpekas att DoxaDent finns i tre olika färgnyanser.

Gert Brodén

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)