Artiklar

Det är vad jag tror efter tio års studier. 1986 sanerade jag bort all ferrocyanid ur min mat. Då blev jag frisk. Sanering av amalgamet gjorde mig inte frisk. Så fort jag av misstag får in ett ferro-cyanidblandat salt i min kost, så kommer sjukdomskänslan tillbaka.

Trots att jag nu är fri från amalgam och guld och har titan och porslinständer i min mun, så svider det som eld i mun och strupe så fort jag får in ett ferro-cyanidblandat salt i min föda.

Jag undrar om mer bevis behövs?

För mig är det helt uppenbart, att då ferro-cyaniden kom in i vår föda 1975, då började amalgamet lösas upp. Det var då, som vi fick besvär med våra slemhinnor. Det var då, som vi fick besvär med vår andning mm.

Många har inte blivit hjälpta av nya materiel, därför att cyanid löser upp dem.

En ferrocyanidsanering av vår föda är vad vi behöver i Sverige för att må bättre.

På sikt är det önskvärt att varje län ska få sin konsumentgrupp, som i första hand ska bevaka tillsatser i vår föda. Vi behöver laboratorier som kan hjälpa oss att få livsmedel analyserade.

Ruth Dahlström, Saltsjö-Boo

*Svar:*

Ruth Dahlström beskriver här sina besvär med ferrocyanid, en klumpförebyggande tillsats i salt, infört 1975 utan adekvata toxikologiska undersökningar. Ferrocyanid är ett komplexsalt av järn och cyanid och kallas även gult blodlutsalt. Enligt kemiska litteraturen är ferrocyanid ett stabilt komplex och ogiftigt och varken test för järn eller cyanid ger positivt utslag. Därmed ansåg man väl att ämnet utsöndrades oförändrat.

En så enkel förändring som att ändra pH (surheten) i lösningen ändrar emellertid drastiskt förhållandena. L. Lewin (Gifte und Vergiftungen, 1962) uppger: ?Gult blodlutsalt blir giftigt genom att avge blåsyra (cyanväte) när det intas tillsammans med en syra och kan då snabbt döda. Till och med magsyra tycks under vissa omständigheter vara tillräcklig.? Givetvis måste Lewin?s beskrivning avse långt större mängder ferrocyanid än man får i sig via salt.

Cyanidbildning i sur miljö måste vara det väsentliga i R.D:s fall, inte ökad korrosion av tandlagningsmaterial orsakad av cyanid. Ferricyanid (rött blodlutsalt) har en viss användning inom fotografin för att underlätta utlösning av silver. Rött blodlutsalt kan bildas av gult genom starka oxidanter och är avsevärt instabilare än gult. Cyanider används industriellt för att utvinna guld. Hur ferrocyanid förhåller sig till titan, som Ruth Dahlström har i munnen är okänt. Emellertid bildas vid korrosion i miljöer där syrgashalten är låg, som under bryggor och fyllningar, saltsyra och pH kan vara 2-3. Bakterier kan även medverka. Förutsättning för cyanidbildning finns alltså och sedan kommer det säkert an på hur mycket man tål.

Cyanid är ett utpräglat mitokondriegift och hämmar energiproduktionen i cellerna. Har man mitokondrier som inte klarar några extra belastningar så kan givetvis även små cyanidmängder ha kraftiga effekter. Kaliumferrocyanid har beteckningen E536, natriumsaltet E535.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2022 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obunden. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obunden och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: Vardagar kl 10-13 plus onsdagar kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)