Artiklar

Professorerna Lars Rönnbäck, Torsten Olsson och Elisabeth Hansson har nyligen skrivit en artikel om de neurastena symtom som förekommer vid rehabiliteringen efter stroke eller traumatisk hjärnskada (“Astrocyterna ? hjärnans doldisar, delaktiga i neurastena symtom”, Läkartidningen nr 24, 2000).

Neurasteni innebär en mental uttröttbarhet med koncentrations- och minnessvårigheter. Dessutom förekommer en känslomässig labilitet, t ex irritabilitet och lättretlighet.

I artikeln framförs hypotesen att samspelet mellan hjärnans astrocytceller och neuroner inte fungerar vid neurasteni och att filtreringen av hjärnans signaler därför störs. Oväsentliga signaler undertrycks inte och alla impulser betyder lika mycket. Detta skulle kunna bero på en nedsatt reglering av mängden glutamat kring nervcellerna.

Av speciellt intresse när det gäller amalgamfrågan är emellertid ett kort stycke mot slutet av artikeln: “Man kan konstatera att exponering för bly eller kvicksilver i låga koncentrationer också visats leda till minskad glutamatupptagningskapacitet i astrocyterna i hjärnan. Resultaten kommer från experimentella system. De är dock mycket intressanta, eftersom lågdosexponering för dessa ämnen visat sig ge upphov till neurastena symtom”.

Kvicksilverexponeringen från amalgam brukar i den vetenskapliga litteraturen betecknas som lågdosexponering. Dessutom är neurastena symtom mycket vanliga hos dem som är sjuka på grund av amalgam. Det är därför anmärkningsvärt att väletablerade medicinska professorer utan reservationer konstaterar att lågdosexponering för kvicksilver kan ge neurastena symtom.

Gert Brodén

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)