Artiklar

Av 400 patienter som upplever besvär av tandfyllningsmaterial är en tredjedel allergiska mot guld. Också allergierna mot akrylat, som finns i plastfyllningarna, ökar. Det visar en ny undersökning i Malmö.

- 30 procent guldallergier är en mycket hög siffra, säger professor Bert Björkner vid universitetssjukhuset i Malmö. Han är dock försiktig att dra slutsatsen att munguldet orsakar allergin.

- Endast 15 procent av guldallergikerna har symtom av guldet. Många blev förvånade över att de var allergiska. Det behövs mer forskning om sambandet mellan allergi och tandfyllningsmaterial.

Bert Björkner rekommenderar dock patienterna som är allergiska men inte har besvär att inte fylla på med mer guld i munnen.

Olika testmetoder

Björkner vet inte om guldallergierna ökat då olika testmetoder använts vid de två undersökningarna, den ena 1985-1989 och den andra 1990-1994.

400 personer ingick i vardera un-dersökningen och de hade remitterats av tandläkare därför att patienterna upplevde besvär eller att tandläkarna såg förändringar i munnen.

Däremot var de två undersökningarna jämförbara vad gäller akrylat och visar en klar ökning av allergierna, från 2 till 9 procent.

- Men vi kan inte säga att det beror på de nya plastfyllningarna, eftersom vi kommer i kontakt med akrylat på många sätt, menar Bert Björkner. Tandläkarna, som vet vad de fyllt i tänderna och hur patienternas besvär ser ut, borde lättare hitta ett samband mellan fyllningar och allergi.

Tandvårdspersonalen

Värst utsatt Tandvårdspersonalen är värst utsatt när den arbetar med den ohärdade akrylaten. Allergierna ökar, eftersom många inte följer skyddsföreskrifterna, vilket DN berättade om den 23 juli i år.

Påverkan av akrylat

Hur patienterna påverkas av akrylat kan forskningen inte klart fastslå idag. Om fyllningen görs korrekt med ordentlig härdning ska akrylat inte läcka ut. Men om lagningen ändå läcker, vad betyder det för patienten?

- Det pågår basal forskning om vilka beståndsdelar i plastmaterialet som lakas ur och vilken effekt den substansen har på människocellen, säger professor Stig Karlsson vid universitetet i Göteborg.

Resultaten pekar hittills på att läckaget från tandfyllningen påverkar cellerna, men det är oklart hur mycket och vad det betyder för människokroppen.

Malmöundersökningen visar också att kvicksilverallergierna låg på 2 procent i båda underökningarna.

Christer Malmström
Leg. tandläkare

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)