Artiklar

I dag är det inte allmänt bekant att vitaminer används för att behandla schizofreni och en del andra psykiska sjukdomar, uppenbarligen med framgång i vissa fall.
Abram Hoffer: Vitamin B3 and Schizophrenia. Kingston, Ont. 1998, Quarry Press.

Den kanadensiske psykiatern Abram Hoffer är en av pionjärerna som startade detta 1952 och som tillsammans med nobelpristagaren Linus Pauling lanserade termen ortomolekylär för en medicinsk behandling med ämnen som förekommer naturligt i kroppen.

Hans senaste bok sammanfattar många års erfarenheter, som inte minst präglas av det motstånd han och andra mött. I samarbete med Pauling har han skrivit en bok om C-vitaminbehandling vid cancer. Där har vi en särskild kontrovers som jag inte tänker gå in på. Hoffer har också skrivit böcker allmänt om kost och hälsa. Men motståndet mot hans arbete med schizofrena patienter är svårare att förstå om man utgår från läget som rådde när han började. Behandlingen av schizofreni var då ett dystert kapitel, där lobotomi sågs som ett av de minst dåliga alternativen i svåra fall. De mediciner som i dag spelar huvudrollen var för 50 år sedan på utvecklingsstadiet. Man skulle kunnat tro att alla lovande uppslag var mycket välkomna.

Niacin

Hoffer använder niacin eller dess nära släkting nikotinamid, ett vitamin som inte kallas B3 i Sverige. Sjukdomen pellagra beror på brist på detta vitamin (eller tryptofan, som kan omvandlas till niacin), och den härjade i USA:s sydstater i början av 1900-talet. Det är välkänt att vissa av de sjuka fick schizofreniliknande symtom, och niacin borde därför fortfarande vara av vetenskapligt intresse för psykiatrin.

Oavsett den teoretiska bakgrunden blev många av Hoffers patienter mycket bättre, och han bekräftade också resultaten med korrekta dubbel-blinda undersökningar. Detta var i de kontrollerade undersökningarnas barndom, och Hoffer uppger att han varit först med att använda sådan teknik i psykiatrin.

Det hjälpte inte. I början av 70-talet ansatte amerikanska psykiaterförbundet honom efter anonyma anmälningar mot hans behandlingsmetoder, som inte var “ortodoxa”. Drevet var i gång, och även andra läkare som gav stora vitamindoser (t ex askorbat intravenöst) ställdes till svars för detta. Som vi vet är det viktigaste inte om en behandling hjälper, eller om den är fri från obehagliga biverkningar, utan om den överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Endast då anses det att patienten får det bästa som finns att tillgå.

Neuroleptika

Jag har aldrig prövat att behandla enligt Hoffers modell, men under hela 60-talet kunde vetenskapligt intresserade psykiatrer diskutera den teoretiska bakgrunden utan att detta uppfattades som apart. Om behandlingen slagit igenom skulle schizofreniforskningen ha sett ganska annorlunda ut i dag. Som det blev koncentrerade man sig i stället på de teoretiska frågor som väcktes av den nu helt dominerande behandlingen med neuroleptika, som snabbt gjorde succé vid mitten av 50-talet.

Femton år senare var den farmakologiska forskningen helt inkörd på detta “huvudspår”. Därmed var tiden mogen att betrakta niacinhy-potesen som ett störande problem i stället för en möjlighet. De som använder den alternativa behandlingen blir då naturligtvis också uppfattade som problem, och myndigheter kan rentav få för sig att de skadar sina patienter.

Det är inte så lätt att bedöma Hoffers teorier och den tillhörande behandlingen. Erfarenhetsmaterialet är inte stort, men jag är övertygad om att många sjuka faktiskt har blivit väsentligt förbättrade. Forskare har skrämts bort från området, annars hade vi säkert vetat mera.

Hoffers beskrivning av sina resultat kunde ha varit mindre torr och detaljrik i en bok som vänder sig till en intresserad allmänhet. Han är inte så bra på att göra reklam för sig själv, vilket är synd men knappast skadar hans trovärdighet. I intervjuer är han mera till sin fördel, se http://naturalhealthline.com/newsletter/991215/hoffer.htm och http://naturalhealthline.com/newsletter/15feb00/hoffer2.htm.

Målmedvetet arbete

Läkemedelsindustrin har goda skäl att känna sig hotad om vitaminer och andra naturliga ämnen eventuellt har viktiga effekter vid olika folksjukdomar. Det går ju inte att få patent på sådana ämnen. Psykofarmaka är ett viktigt affärsområde i dag. Lönsamheten bygger på att nya syntetiska läkemedel kan säljas till priser som vore otänkbara utan patentskydd.

På initiativ av några tyska läkemedelsjättar pågår sedan flera år ett målmedvetet internationellt arbete på FN-nivå för att ta kontrollen över marknaden för vitaminer och andra kosttillskott (FAO ? Codex alimentarius).

Hoffer har fått erfara att böcker i kontroversiella medicinska ämnen kan vara mycket svårpublicerade. Han har hittat ett litet kanadensiskt förlag som givit ut den aktuella boken och flera tidigare.

_Per Dalén, leg. läkare
Viken_

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Om amalgamsanering (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2021 (225 kr) skickas ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap i julklapp. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och anda eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)