Artiklar

Den danske tandläkaren Henrik Lichtenberg skriver här om de nya typer av kompositmaterial som tagits fram under den senaste tiden. En komposit består av en plast som förstärkts med fillerpartiklar. Kompositfyllningar kallas därför ofta plastfyllningar.

*Kondenserbara kompositer *

Dessa material är avsedda att användas som alternativ till amalgamfyllningar och traditionella plastmaterial. Materialen är före härdningen rätt fasta och ska fyllas i hålet med s k ?amalgamstoppare?.

Vid jämförande undersökningar vid universitetet i North Carolina av några av de nya kondenserbara materialen, visade det sig att materialet ?Alert? från firman Jeneric/Pentron var det bästa.

Materialets sammansättning

?Alert? är uppbyggt som en polykarbonat med mikroskopiskt små inlagda glastrådar, 6 µm i diameter och 60-80 µm på längden (1 µm, dvs en mikrometer, är lika med en tusendels millimeter).

Fillerpartiklarna, som är tillverkade av bariumaluminiumsilikat och oregelbundna i form, är i genomsnitt 0,8 µm i storlek och utgör tillsammans med glastrådarna 83,5 procent av vikten.

Resten av materialet består av polykarbonat – dimtakrylat (PCDMA).

  • Hur är de fysiska egenskaperna?

Oberoende universitetsundersökningar visar att den kondenserbara kompositen ?Alert? har en extremt låg förslitningshastighet, en mycket hög elasticitetsmodul och en mindre tendens att ?släppa? i kanterna när materialet utsätts för belastning jämfört med de konventionella plastmaterialen.

Elasticitetsmodul

Utmärkande för Alertmaterialet är att det har nästan samma elasticitetsmodul (mått på stelhet) som amalgam (ca 20 MPa) och att det därför inte ändrar form i någon nämnvärd grad vid tuggning. Det känns därför inte så ?plastaktigt? som tidigare plastmaterial, som bara har en elasticitetsmodul omkring 10 MPa.

De flesta konventionella plastmaterialen kan deformeras lite grann vid tuggbelastning och detta kan kanske vid vissa tillfällen leda till sprickbildning i kanten och senare medföra karies.

Kanske är det den låga elasticitetsmodulen hos vissa vanliga plastmaterial som är en av förklaringarna till att det emellanåt uppstår symtom som ömhet vid tuggning och känslighet för varmt och kallt under en kortare eller längre tid efter en fyllning med dessa material.

Krympning

De flesta tidigare plastmaterialen har en relativt stor krympning på ca 3-3,5 procent eller mer, som delvis kan kompenseras med fyllningstekniken.

Det nya kondenserbara materialet ?Alert? har, på grund av sitt mycket stora fillerinnehåll kombinerat med sina inlagda glastrådar, en mycket liten krympning på 2 procent eller mindre.

Att materialet är uppbyggt av PCDMA-molekyler istället för Bis-GMA är en av orsakerna till den låga krympningsgraden.

Termisk expansion

?Alert? har en mycket liten termisk expansion (värmeutvidgning) i förhållande till många andra plastmaterial. Detta spelar en stor roll, eftersom det kan uppstå mikroläckage om ett material ändrar formen vid temperaturväxlingar.

Ju närmare ett materials egenskaper kommer den egna tandstrukturens, desto mindre är möjligheten att materialet med tiden släpper i vidhäftningen till den egna tanden.

Slitstyrka

Det är klart att slitstyrkan är en viktig del av materialets egenskaper. Slitstyrkan mäts i µm/år (mikrometer per år). Universitetet i USA har jämfört amalgam och några andra kondenserbara plastmaterial. Det har visat sig att ?Alert? slits minst och mindre än amalgam, dvs ca 3 µm/år, ungefär som emaljen och väsentligt mindre än de tidigare plastmaterialen som kom i handeln för 8-10 år sedan och som slits 10-15 µm/år.

Det nya materialet har dessutom den fördelen framför amalgam att förslitningen står i proportion till tiden, dvs det slits lika mycket varje år, medan amalgam slits mer och mer allt eftersom det blir mer poröst på grund av korrosionen av de fem metallerna som amalgamet består av.

Härddjup

De flesta konventionella plastmaterialen kan bara ljushärdas till ett djup av 2-3 mm. ?Alert? däremot kan ljushärdas helt och hållet upp till 5-5,5 mm.

Detta betyder att flertalet hål kan fyllas helt innan man börjar ljushärda materialet. Man menar att detta beror på de många glastrådarna som kan leda ljuset djupt ner i materialet.

Praktisk användning

Kondenserbara kompositmaterial till kindtänder som hanteras på nästan samma sätt som amalgam, är kliniskt väl utprovade i USA och har visat sig kunna ersätta amalgamet fullt ut.

Med andra ord, det finns inte längre någon ursäkt för att fortsätta att använda amalgam. Det är mycket lättare för tandläkaren att ställa om sig till kondenserbara kompositmaterial som ?Alert?.

Närmare upplysningar om ?Alert? kan fås hos den svenska återförsäljaren Unident.

Nytt konventionellt plastmaterial

Ett annat plastmaterial, som vi också har väldigt goda erfarenheter av och som vi har använt oss av de senaste åren, är materialet ?Diamond Crown?.

Det är ett plastmaterial som är konstruerat av Samuel Waknine och är en väsentlig förbättring av de konventionella plastmaterialen.

Det är lätt att arbeta med, är superstarkt och ger mycket, mycket fina fyllningar, bl a för att det krymper mycket lite och har en elasticitetsmodul liknande ?Alert?.

Vi upplever nu mycket mera sällan att tänderna blir ömma och känsliga efter en tid.

Den tekniska sammansättningen är baserad på PCDMA-molekyler med inlagda glasfibrer. Övriga tekniska data är mycket bättre än hos konventionella plastmaterial av typ hybrid- och mikroplast och kommer ganska nära det kondenserbara plastmaterialet ?Alert?, speciellt när det gäller slitage och krympning.

I motsats till de flesta andra ma-terial är Diamond Crown och Diamond Lite noggrannt undersökta vid universitet i USA för vävnadsto-lerans (biokompatibilitet och cytotoxicitet).

Detta material försäljes av Samuel Waknine?s egen firma DRM Laboratories, Inc, P.O. Box 408, Branford, CT 06405, USA.

Samuel Waknine kommer till Sverige i november 1998 för att introducera sina produkter i Skandinavien. På så sätt hoppas jag att de snart går att köpa i de skandinaviska länderna.

Henrik Lichtenberg

Översättning från danska har
gjorts av Birgitta Asker.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)