En avhandling om hållfasthet gällande kronor och broar av Zirkonia (zirkoniumdioxid) har publicerats. Av den framgår att Zirkonia är ett bra och hållfast material, men att viss försiktighet bör gälla mot de nya translucenta materialen, d.v.s. de som i färgen liknar tänderna. Dessa material kan ha något sämre hållfasthet och fungerar sämre i flerledsbroar. 

Zirkonia (keram av zirkoniadioxid) är ett bra och hållfast material helt utan metaller. Den svenske tandläkaren och forskaren Fahad Bakitianots från Malmö Universitet har undersökt hållfastheten, kliniska komplikationer och estetiken. Ofta står estetiken i konflikt med hållfastheten, skriver han. Zirkonia är en keram som flertalet tandvårdsskadade tål bra.

Zirkonia i sig är helt vitt och färgen stämmer dåligt med övriga tänder. Det man då kan göra är att bränna fast ett lager färgat porslin utanpå zirkoniakronan eller bron. Risk finns emellertid att porslinet frakturerar eller spricker. Nu har färgat zirkoniamaterial kommit som är lite translucent för att bättre efterlikna normala tänder. Tyvärr är de nya materialen inte lika hållbara och till exempel om krävs en komplicerad brygga är inte styrkan i translucenta material tillräcklig, skriver Fahad Bakitianots. 

De nya zirkoniamaterialen har begränsade egenskaper när det gäller brottseghet och hållfasthet och det vekar som om materialet försämras när det åldras. Denna avhandling har utvärderat  och jämfört broar av translucenta och högtranslucenta zirkoniamaterial. Undersöknngarna har gjorts i laboratoriemiljö och forskaren Bakitianots anser att även klinisk forskning behövs på dessa material för att man ska kunna dra rätt slutsatser. 

Resultaten av studierna bekräftar att samtliga zirkoniamaterial är bra och hållfasta, men vissa problem ses med just det högtransclucenta materialet. Utformningen har stor betydelse och mer om det kan man läsa i avhandlingen via länken nedan.

Tydligt är att zirkonia är ett bra material i första hand det gamla beprövade, men även de nya mer tandfärgade är bra alternativ.  Möjligen ska vissa fabrikat undvikas. Se mer i avhandlingen. 
Till artikel i forskning.se 
Till pressmeddelande från Malmö Universitet 
Till avhandlingen (engelska med svensk sammanfattning)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu