Kraftiga påtryckningar används av både personer och organisationer för att misstänkliggöra och stoppa information som kan hjälpa sjuka människor. Det handlar om behandlingar som behandlingar som inte följder den skolmedicinska dogmen. Påtryckningar har lett till att ABF inte samarbetar med Tandvårdsskadeförbundet och det gäller även andra organisationer som dristar sig till att vara kritiska mot framför allt vacciner. Annonser, inlägg på sociala medier, försäljning av böcker med mera stoppas - se mer artikel i Läkemedelsvärlden nedan. Detta är inget annat än hot mot yttrandefriheten. Vad kommer härnäst? 

För närvarande gäller häxjakten främst de som är kritiska mot vacciner. Det har gått så långt att sociala medier stoppar inlägg, annonser och böcker som är kritiska till vacciner. Detta trots att flertalet som är oroliga för de negativa effekterna av vacciner inte direkt är motståndare mot vacciner utan främst är oroliga att känsliga individer riskerar narkolepsi, autism etc. De är också kritiska till använda adjuvanser som är till för att immunförsvarets aktiviteter. Bland dessa finns  aluminium. 

De strömningar som nu pågår är ett reellt och stort hot mot yttrandefriheten och den egna integriteten. Kommer vi i framtiden ha möjlighet att själva bestämma vilken vård vi vill ha?

Vilken sorts samhälle går vi mot när det blir förbjudet att vara orolig, förbjudet att hålla föredrag i vissa ämnen att helt enkelt vara kritiskt granskande. I New York har det till och med gått så långt att man beslutat att ovaccinerade barn inte får gå i skolan eller på dagis.

Vilka krafter ligger bakom detta? Varför går politikerna på denna propaganda som minskar folks valfrihet? 

En fråga man också ställer sig är: Litar inte läkemedelsbolagen på sina vacciner? Ger de verkligen den immunitet som tillverkarna hävdar? Om alla är vaccinerade finns inte längre några kontrollgrupper som är ovaccinerade. Kan det vara den största anledningen till hot och trakasserier mot de som inte vill vaccinera sig?

Till klargörande artikel i Läkemedelsvärlden om hur information om risker med v-n stoppas
Till artikel i The Gardian om beslutet i New York

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu