Det kommer många frågor om benskörhet till Tandvårdsskadeförbundet, kanske för att förbundet har många äldre medlemmar. Erfarenheten är att även personer som motionerar, äter bra, tar de tillskott läkaren rekommenderar ändå riskerar att bli bensköra. Den norske forskaren Jan Gordeladze anser att det ofta beror på att viktigt vitamin K2 fattas. 

TV-Helse har intervjuat professor emeritus Jan Gordeladze som förklarar hur celler som bryter ner ben och celler som bygger upp ben måste jobba i harmoni med varandra. Vitamin K2 har en viktig funktion att fylla.

Risken att få för mycket kalcium, exempelvis om man som i Norden dricker mycket mjölk, tar han också upp. För mycket kalcium menar han leder till att det blir oordning i hur skelettet byggs upp och funktionen i benet  försämras. Han berättar också att för mycket kalcium orsakar förkalkning av blodådrorna.

Professorn menar att när man närmar sig åldern då äggstockar och testiklar börjar gå i dvala och minskar sin produktion av hormoner behöver man kompensera det genom att vara mer fysiskt aktiv än tidigare. Ta promenader i kuperad terräng, säger han. Häng på dig en ryggsäck med 5-7 extra kilo i, eftersom den typen av belastning bygger benvävnad. 

Det är möjligt att hålla osteoporosspöket borta genom tillskott av K2-vitamin, öka aktiviteten och se till att ha en relativt bra kosthållning. Man ska inte heller dricka för mycket mjölk. Kombinationen vitamin K2 och fysisk aktivitet kan näst intill fördubbla förnyelsen av benvävnad, säger han.

Mer om detta via denna länk
Se också Thomas Levy angående kalcium (engelska) 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu