Det kommer många frågor om benskörhet till Tandvårdsskadeförbundet, kanske för att förbundet har många äldre medlemmar. Erfarenheten är att även personer som motionerar, äter bra, tar de tillskott läkaren rekommenderar ändå riskerar att bli bensköra. Den norske forskaren Jan Gordeladze anser att det ofta beror på att viktigt vitamin K2 fattas. 

TV-Helse har intervjuat professor emeritus Jan Gordeladze som förklarar hur celler som bryter ner ben och celler som bygger upp ben måste jobba i harmoni med varandra. Vitamin K2 har en viktig funktion att fylla.

Risken att få för mycket kalcium, exempelvis om man som i Norden dricker mycket mjölk, tar han också upp. För mycket kalcium menar han leder till att det blir oordning i hur skelettet byggs upp och funktionen i benet  försämras. Han berättar också att för mycket kalcium orsakar förkalkning av blodådrorna.

Professorn menar att när man närmar sig åldern då äggstockar och testiklar börjar gå i dvala och minskar sin produktion av hormoner behöver man kompensera det genom att vara mer fysiskt aktiv än tidigare. Ta promenader i kuperad terräng, säger han. Häng på dig en ryggsäck med 5-7 extra kilo i, eftersom den typen av belastning bygger benvävnad. 

Det är möjligt att hålla osteoporosspöket borta genom tillskott av K2-vitamin, öka aktiviteten och se till att ha en relativt bra kosthållning. Man ska inte heller dricka för mycket mjölk. Kombinationen vitamin K2 och fysisk aktivitet kan näst intill fördubbla förnyelsen av benvävnad, säger han.

Mer om detta via denna länk
Se också Thomas Levy angående kalcium (engelska) 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu