Mängder av bakterier finns i munhålan. En del kan ge upphov till karies och många olika sjukdomar. Forskning om detta fanns redan på 1800-talet, men tappades bort och har nu återkommit. Munhålebakterier misstänker man orsakar hjärtinfarkter, cancer, reumatism och många andra sjukdomar. Om detta har  tidskriften New Scientist skrivit en spännande sammanfattande artikel. 

Av artikeln framgår att människan har mängder av svampar, bakterier, virus och andra mikroorganismer i munhålan. Man har hittat över 700 olika sorts bakterier. Helt nya perspektiv börjar nu växa fram gällande munhälsans betydelse. 

De sjukdomar som orsakas av bakterier i munhålan är bland annat hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar, cancer, Alzheimers sjukdom med mera. I hjärnan har forskare hittat munbakterier som t.ex. Porphyromonas gingivalis. Hur har de kommit dit kan man undra?

Bakterier kan tränga in i blodet via små sår i tandköttet eller via inflammationer i tandkött och tänder. Man vet t.ex. att parodontit (tandlossningssjukdom) markant ökar risken för cancer och hjärtinfarkt. 

Intressant är också att när bakterierna väl kommit in i blodet kan de lifta inne i de vita blodkropparna till andra delar av kroppen. Egentligen ska de vita blodkropparna "svälja" bakterier och därefter döda dem. Men i vissa fall dödas inte bakterierna utan de hänger med de vita blodkropparna till andra delar av kroppen. 

Bakterier i hjärnan kan alltså orsaka Alzheimers sjukdom. Av artikel framgår att orsaken kan vara bakteriernas påverkan på mikrogliga, vilka är celler som tillhör kroppens försvar. De jobbar stenhårt för att förstöra invaderande patogena organismer samtidigt som de också har i uppgift att förstöra beta-amolyida plack, vilka ansamlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom.  

Teorin är att när mikrogliacellerna får för hög belastning, på grund av att bakterier invaderar hjärnan, så blir det som droppen som får vattnet att rinna över kanten. Nu sätts en rad kedjereaktioner igång och det bildas inflammationer och mer plack i hjärnan. 

Bättre kunskap om munhålans mikrobiom behövs. Det skulle kunna göra det möjligt att återställa munhålans bakterieflora och därmed skapa bättre tandhälsa och undvika risk för allvarliga sjukdomar. Läs mer i denna intressanta artikel via länken nedan.

Till artikeln i New Scientist

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)