Har man tur kan tänder som tidigare hade behövt rotfyllas räddas. Ett relativt nytt material som förutom ett lösningmedel består av kalciumsilikat och lite zirkoniadioxid kan läggas i tanden till och med om pulpan är synlig. Därmed får tanden och roten möjlighet att starta självläkning. Det har gjorts på tänder som råkat ut för trauman och på tänder med djupa kariesangrepp med gott resultat. 

Tidskriften Dental Tribune skriver om detta material som kallas Biodentine som främst består av kalciumsilikat som faktiskt stimulerar tillväxt av benet. Materialet verkar ha egenskaper som gör det biokompatibelt och antiinflammatoriskt. Dessutom dödar det eventuella bakterier. När dentinet får vara i fred utan bakterienagrepp etc kan det börja nybildas och hårdna, vilket innebär att det blir en slags självläkning. 

Materialet kan läggas direkt på pulpan utan något bondingmaterial och bidrar till att dentinet växer till och läker ut infektioner i tanden och roten. Därtill kan detta bulkmaterial läggas i tjocka lager utan problem. Men det ser inte så snyggt ut och därför lägger ofta tandläkaren en kompositfyllning ovanpå.

Materialet kan också användas som rotfyllningsmaterial, men till detta är Tandvårdsskadeförbundet mer tveksam. Men kan materialet få roten att självläka vore det förstås bra. 

Forskning visar, enligt artikeln i Dental Tribune, att detta relativt nya material är ett sätt att rädda tänder som tidigare behövde dras ut eller rotfyllas. Det finns alltså hopp även om kariesangreppen är djupa, om man börjat få problem med tandrötter eller om man skadat en tand i en olycka. I framtiden kanske det också kommer möjlighet att stoppa ner stamceller som skapar ny struktur i tanden. 

Till artikel i Dental Tribune
Till forskningsartikeln
Till produktinformation

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu