Kariesangrepp, rotfyllningar liksom käk- och ansiktssmärtor är några exempel på besvär där man kan behöva ta röntgenbilder för att förstå orsaken till problemen. Tidigare fanns inte så många alternativ, men nu finns flera olika storts röntgenutrustning och många ställer frågor om vilken sorts röntgen som tandläkaren borde ha för att kunna hitta orsaken till besvären. 

Vanlig röntgen eller intraoral sådan visar en slät bild och det kan vara svårt att se förändringar i exempelvis rotfyllda tänder och till och med karies kan underdiagnostiseras med denna metod. Delar av käkbenet och tandrötter kan göra att vissa delar av tanden inte syns och därmed klarar tandläkaren inte att diagnostisera rätt. 

Panoramaröntgen visar hela käken och ger en översikt över ett stort område. Det kan exempelvis gälla vid insättande av implantat då tandläkaren behöver få en överblick över mängden ben och vilka anatomiska strukturer som där implantatet ska sättas. Panoramaröntgen är också intressant för uppföljning av implanat och även för att hitta patologiska processer i käkarna. Denna röntgenmetod lämpar sig inte särskilt bra för kariesdiagnostik.

Datortomografi eller medicinskt CT används inte så mycket längre. Denna röntgentyp ger platta bilder, men om man lägger på flera lager av dessa bilder så får man djup i bilden. 

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) är en tredimentionell röntgen som gör att tandläkaren kan skiva upp bilden så att man ser även sådant som i vanlig röntgen är skymt av ben. Det kan exempelvis gälla bakterieansamlingar i rotspetsen av rotfyllda eller döda tänder. Det går också att se inflammationer och håligheter i käkbenet. Denna röntgenmetod använder sig av joniserande strålning precis som de ovan beskrivna metoderna och används som komplement till de ovan angivna röntgenmetoderna. CBCT används ofta vid implantatbehandling, men är också bra för att se infektioner  under rotfyllda tänder. Strålningen är betydligt lägre en den tidigare nämnda medicinskt CT. 

CBCT regleras av Statens Strålsäkerhets Myndighet (SSM). I föreskrifterna från SSM finns reglerat att vid innehav och användande av CBCT måste specialister i odontologisk radiologi och strålningsfysik vara knutna till verksamheten. Om tandläkaren inte själv är specialist inom området skickas röntgenbilderna till sådana specialister. CBCT-röntgen finns på ett fåtal tandkliniker och är relativt dyrt. 

MRT används för att se vävnadsförändringar i mjukvävnaden. Den använder sig av radiovågor och magnetfält och anses mindre skadlig än CBCT, men den är dyr. Se mer här 

Kort sammanfattning i danska Tandleakebladet
Till mer information på internetmedicin.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu