Filmen om rotfyllningar "Root Cause" har tagits bort från saiten NETFLIX. Tydligen var filmen alltför farlig för tandvården. Det har gått rykten om kraftiga påtryckningar på NETFLIX för att de skulle sluta sälja visningsrätten till filmen. Nu har dessa krafter lyckats, men det är svår att helt gömma något i dagens mediala samhälle. Filmen kan nu ses via en annan adress. 

Det går alltså inte att titta på filmen "Root Cause" via netflix. Filmen är istället flyttad till följande adress på iTunes & Vimeo: https://vimeo.com/ondemand/rootcause 

Filmen "Root Cause" redovisar bland annat Weston Price och Hal Huggins forskning. Båda dessa var tandläkare och var också mycket duktiga och noggranna sådana. Weston Price tog ut rotfyllda tänder på patienter och planterade in dem under huden på kaniner. Samtliga kaniner fick de sjukdomar som den som haft tanden hade. 

Hal Huggins förbättrade forskningen ytterligare genom att DNA-typa bakterier som fanns på rotfyllda tänder. Han fann precis som Weston Price att samtliga rotfyllda tänder han tog ut på sina patienter innehöll många och skadliga bakterier. Anledningen är att det ligger bakterier i de många dentinkanalerna plus att det alltid finns små hålrum på insidan av roten som inte är ordentligt fyllda. Inte ens den allra duktigaste tandläkare klarar att göra en rotfyllning helt bakteriefri.

Slutligen handlar det om individens immunförsvar. Ett bra immunförsvar tar hand om bakterier och bakteriegifter på plats. Ofta finns då inkapslade bakterier i rotspetsen. Dock måste kroppens immunförsvar hela tiden jobba med denna infektion. Den som har dåligt immunförsvar klarar inte att ta hand om bakterierna där de finns utan de försvinner ut i kroppen där de kan göra mer skada.

På vanlig röntgen ser man inte alltid ens inkapslade bakterier då det kan ligga en rot ivägen som hindrar röntgenstrålarna att komma vidare. Men ofta syns det ändå om det föreligger infektion eller inte runt tandroten. Om röntgenbilden inte visar någon infektion alls kan det alltså ha att göra med att patienten har ett dåligt immunförsvar som gör att bakterier läcker ut i omgivningen och alltså inte stannar kvar och skapar en lokal inflammation. Sådana rotfyllningar kan vara de allra värsta. 

Bäst är med tredimentionell röntgen då man kan titta på olika lager av tanden och då syns eventuella inkapslade bakterieinfektioner. Men som sagt hos dem som inte har någon som helst inflammation runt tandroten kan det ändå ge effekter i övriga kroppen. Det är således svårt att bedöma rotfyllda tänder. Tandvårdsskadeförbundets uppfattning är dock att man aldrig ska ha rotfyllda tänder kvar i käkbenet. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu