Vilka material ska man laga sina tänder med? Frågan är svår att besvara då det inte finns några material som alla tål. Av dagens dentala material utgör samtliga främmande ämnen i kroppen som man kan få reaktioner mot. Hur man reagerar är dock mycket individuellt. 

Tandhälsoförbundet (Tf) och dess medlemmar har erfarenhet av att vissa dentala material är något bättre än andra. Förbundet bannlyser exempelvis alla metaller då de kan ge allergier, galvaniska strömmar eller andra överkänslighetsreaktioner. Dessutom kan metaller negativt påverka kroppens metabolism och biokemin. 

Få tandläkare jobbar metallfritt, men begär man som patient metallfria material får man det. Helkeramiska kronor kan alla tandläkare erbjuda i dag. Se dock upp med så kallade MK-kronor där keramiskt material gjuts på ett skelett av metall. I dag finns ingen anledning att ha sådana kronor. 

Mindre tandskador kan lagas med kompositer eller så kallade ormocerer. Kompositer består ofta av ett bindematerial av metakrylater och rätt ofta innehåller de bisfenol A. Metakrylater kan framkalla allergiska reaktioner, men när tandläkaren härdat kompositen blir den relativt ofarlig. Be tandläkaren härda även efter inslipning av bettet för att minska risken att skadliga så kallade monomerer slipper ut i munhålan. 

Tf rekommenderar kompositer med så få tillsatsämnen som möjligt. Många kompositer fungerar bra på personer som inte är extremt överkänsliga för kemikalier. För säkerhets skull kan man be tandläkaren att få en liten bit av kompositen fastlimmad på tanden för att pröva om man känner av den innan permanenta fyllningar görs.

Ormocererna innehåller en stor mängd keramiska partiklar och därför minskar plastinnehållet väsentligt. En av de som Tf rekommenderar heter Admira Fusion Extra och den innehåller cirka 85 % keramiskt material och resten kiseldioxider som bindemedel. Den innehåller inte heller det vita färgämnet titandioxid, som många är känsliga för. 

Nya material kommer ständigt, men det är omöjligt att hålla sig ajour med alla material. Tf rekommenderar därför sådant material som medlemmara använt och som de känner sig nöjda med. Tf kontrollerar också tandläkarnas erfarenheter på känsliga individer. 

Alla nya medlemmar får bland annat broschyrer om de material som rekommenderas gällande både kariesangrepp och proteser. Beställ dem eller bli medlem för att få dem.

Gällande implantat rekommenderar Tf endast sådana av zirkonia. Materialet består av zirkoniumoxid och liten del järnoxider som upphettas kraftigt och blir en keram där metallerna är mycket hårt bundna.

Dessa keramiska implantat fungerar mycket bra och leder varken värme, kyla eller el, vilket implantat i titan gör. 

Zirkoniaimplantat uppvisar sällan periimplantit och har därför även andra positiva egenskaper jämfört med titan. Proteser görs lämpligen också utan metaller och de som är mycket känsliga ska inte heller ha den obligatoriska identitetsbrickan som är i metall. 

Kontakta Tf innan ersättningsmaterial sätts in för att få mer information om vad som rekommenderas. 

Se också IAOMT:s hemsida i denna fråga

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu