När tandläkaren gör implantat i käkbenet används för det mesta titanlegeringar och ibland keramiska material i zirkonia. Förutom implantatet sätter tandläkaren fast kronor och broar, som också kan innehålla metaller. Den som är känslig för metaller måste därför kontrollera hela kedjan. 

Tandvårdsskadeförbundet vill ha helt metallfri tandvård, eftersom vi ser många symtom kopplade till metaller hos våra medlemmar. Trots riskerna med metaller tycks dessa öka i tandvården utan att man på allvar diskuterar risker för biverkningar.

Metaller kan smyga sig in i skruvar, kronor eller broar även om man hos tandläkaren bestämt att ha ett keramiskt implantat.

Den som är metallkänslig kan få allvarliga symtom. Dessutom kan olika metaller göra att det bildas strömmar mellan dem, vilket också kan orsaka hälsoproblem.

Flertalet tandläkare förstår inte dessa problem och därför måste man vara uppmärksam själv på vilka material som används. Att så är fallet  framgår av ett faktablad för tandläkare från Internetodontologi.s som på internet publicerar information om olika odontologiska frågor.

Nu senast har ett särskilt faktablad om materialval vid implantatprotetik publicerats. Här tas kort upp att inga material är helt inerta utan att det alltid läcker lite material till omgivningen. Där konstateras också att det vetenskapliga underlaget avseende vävnadsvänlighet är knapphändigt.

Epitelceller och fibroblaster påverkas av både titan och andra metaller och kan stimulera inflammationsprocesser. I faktabladet konstateras att titan är bättre än kromkobolt. Samtidigt skriver författarna att porslin och guld stör mjukvävnadsläkningen medan titan, aluminiumoxid och zirkoniumdioxid (keramiskt material) ger normal läkning. 

Broschyren räknar upp följande material som används när man jobbar med implantat på patienter: Guldakryl, titanakryl, komposit som fasadmaterial, metallkeramik där kermaiskt material bränns på ett skelett av guld-, titan- eller koboltkromlegeringar. Skruvar kan användas för att sätta fast en krona eller bro och då kan även dessa vara i metall.

I uppräkningen nämns också det keramiska materialet zirkoniumdioxid (zirkonia) med eller utan påbränt porslin. Zirkonia har hittills varit ett alltför vitt material och därför har ofta färgat porslin bränts på zirkoniamaterialet. Problem kan uppstå med det påbrändamaterialet. 

Om tandläkaren sätter en krona eller bro på  ett implantat av titan kan kraftiga strömmar uppstå mellan metallerna. Flera av Tf:s medlemmar har klagat på käksmärta, stelhet i ansiktet, svårighet att prata och många andra besvär som de kopplat till när kronan eller bron sattes in.

I många fall tål de titanimplantatet då andra metaller tagits bort. Dock är det svårt att hitta tandläkare som förstår problemen.

För den som är metallkänslig räcker till inte att prata med tandläkaren om att sätta in zirkoniaimplantat (keramiska) utan man måste också  kontrollera att inget material i kronan eller bron innehåller metaller. Detsamma gäller om skruvar används för att sätta fast kronan eller bron. 

Till faktabladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu