Vi måste veta vad vi opererar in i folk,  skriver fyra företrädare för vården i Svenska Dagbladet (19/8). Debattartikeln tar upp ett problem som är allvarligt och det är att det inte sker någon uppföljning av implantat. I bästa fall undersöks hållfasthet och misslyckanden, men så gott som aldrig forskas på eventuella sjukdomar och sjukdomssymtom som kan uppstå till följd av att folk har metaller, plaster och andra främmande material i kroppen.

Det handlar om konsumentskydd, skriver artikelförfattarna. Deras förslag är att ordentliga register ska finnas för samtliga implantat så att det går att göra epidemiologiska studier på befolkningsnivå. Ett förslag som Tandvårdsskadeförbundet verkligen välkomnar. 

För att kunna följa upp implantat och eventuella samband med olika sjukdomar/symtom föreslås i debattartikeln att ett system görs för att i journalerna lägga in det tillverkningsnummer som finns på varje enskilt implantat och att det ska finnas ett enkelt sätt att göra detta, exempelvis genom ett system med streckkoder som läses in.

Tandvårdsskadeförbundet får ofta samtal från patienter som ser samband mellan sina symtom och insättande av exempelvis ett titanimplantat. Inom vården är det svårt att få gehör för problemet och det rapporteras definitivt inte som en biverkan. Flertalet läkare och tandläkare viftar bort patientens oro och säger att det måste vara något annat, vilket gör att vården själv inte upptäcker sambanden. Den forskning som görs handlar till övervägande del om hållfasthet och tidiga misslyckanden av implantaten. Så gott som aldrig studeras eventuella symtom eller sjukdomar som på sikt kan ha orsakats av implantaten.  

Till debattartikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu