Många tandläkare vågar inte dra ut ens rotfyllda, infekterade och döda tänder av rädsla att förlora legitimationen. Detta vittnar många av Tandhälsoförbundets medlemmar om. Nu tas detta dilemma även upp av Tandläkartidningen. En etisk debatt behövs verkligen. Vem bestämmer om dina tänder?

Flera av Tandhälsoförbundets (Tf:s) medlemmar rapporterar om att deras vanliga tandläkare inte vill ta bort rotfyllda och infekterade tänder och en del tandläkare påstår till och med att det är förbjudet.

De nya riktlinjerna från Socialstyrelsen är endast rekommendationer till tandläkare, men där står det faktiskt att ett alternativ till rotfyllningar är att ta bort tanden. Rekommendationen gällande rotfyllda tänder som patienten har besvär av är dock att göra om rotfyllningen. Men något förbud att dra ut tänder finns inte. 

IVO och Socialstyrelsen tillåter exempelvis att tandläkare drar ut fyra friska tänder på ungdomar med så kallade trångställda tänder. Det är också tillåtet med tandställning för att flytta tänder, trots risker. Tf:s erfarenhet är att föräldrar sällan får reda på att tänder behöver tas bort och inte heller att förflyttning av tänder innebär att roten resorberas och att tanden i värsta fall kan dö. Andningsproblem är annat som kan uppträda till följd av tandreglering enligt den svenska metoden.

Däremot får vuxna människor som haft mycket problem med sina tänder i form av infektioner och inflammationer samt käkvärk och andra problem inte bestämma själv om de ska ha kvar sina tänder eller inte. Tf:s medlemmar vittnar om att tandläkare vägrat ta bort tänder. En del söker med ljus och lykta efter tandläkare beredda att ta bort åtminstone de tänder som ömmar eller gör ont. 

En etisk diskussion behövs om vem som bestämmer om min kropp. Är det jag eller samhället i form av läkare eller tandläkare? Självklart ska patienten få ordentlig information innan tänder tas bort både om risker att ha dem kvar och de besvär som kan komma när de är borttagna samt vilka alternativ till restaurering av bettet som finns. Därefter borde det vara självklart att patienten själv får bestämma vilken behandling hen vill ha. 

I dag görs många ingrepp på folk i estetiskt syfte. Det kan vara läppförstoringar, bortborrning av frisk tandsubstans för att sätta på fasader eller kronor i syfte att skapa ett vitt fint leende. Det får folk bestämma själva om de betalar för det. Varför får man då inte bestämma om man vill ha kvar sina egna tänder eller inte - om man betalar det själv?

I andra länder finns större självbestämmande för patienten.  Efter att tandläkaren berättat om olika alternativ inklusive risker så får patienten skriva under en försäkran om att ingreppet sker på patientens begäran och sen gör tandläkare det som önskas. Varför är det inte så i Sverige?

Till artikel i Tandläkartidningen
Till artikel i Epoch Times om IVO och tystnadskultur
Till IVO och avlegitimering av tandläkare som bygger på falska anklagelser som IVO vägrat rätta

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)