Tre personer utses av regeringen att ingå i Nämnden för statligt tandvårdsstöd och dessa personer beslutar om vilka ersättningsregler som ska gälla för olika åtgärder som tandläkaren gör. Det är säkert en svår uppgift med risk för klagomål både från tandläkare och patienter. Nämnden finns hos TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och det är också på deras hemsida man kan hitta referenspriser, vad det allmänna tandvårdsbidraget är och vilka åtgärder som subventioneras. I vissa fall kan de som är sjuka få tandvård inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården.

Patienten betalar själv de första 3000 kronorna av tandläkarräkningen och först därefter träder de statliga subventionerna in. Den statliga tandvårdsnämnden fattar således besluten om vilka åtgärder som ska subventioneras och med hur mycket. Sådana beslut  går inte att överklaga. När kostnaden överstiger 15 000 kr betalar patienten bara 15 % av kostnaden enligt det så kallade högkostnadsskyddet. 

Regionerna förfogar över ett särskilt tandvårdsstöd som ges som led i en medicinsk behandling och då betalar patienten bara som om hen går till vårdcentralen. Detta stöd regleras i tandvårdsförordningen och beslutas av tjänstemän på enheten för vuxentandvård. Varje region har sina egna regler och Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att subventionerna betalas ut väldigt godtyckligt. 

Beslut om bidrag från regionerna kan inte överklagas. Däremot kan man söka många gånger. För de flesta stöd krävs läkarintyg, men läkarna förstår inte alltid det eller hur de ska skriva intygen. För de som är amalgamskadade finns möjlighet att byta fyllningar enligt denna förordnings 6 och 7 §§. Den första gäller om man är allergisk och den andra om man varit sjuk länge. 

För att få fyllningsbyte om man är allergisk krävs hudtester och i vissa landsting dessutom förändringar i tandköttet intill fyllningen. Detta trots att omkring 80 procent av symtomen manifesteras på andra ställen än i munnen hos dem som är allergiska.  Den som varit sjuk mer än två år kan få bidrag för fyllningsbyte under förutsättning att patienten har ett läkarintyg och hittar en tandläkare beredd att ansöka hos regionen. Ofta är det mycket svårt att hitta en läkare villig att skriva detta intyg, trots att läkaren inte ska skriva något om samband mellan amalgamfyllningar och besvär. 

Tandvårdsskadeförbundet är missnöjt med subventionerna och anser att tandvård bör ingå i samma kostnadssystem som hälso- och sjukvården. Karies och andra tandproblem är sjukdomar precis som t.ex. diabetes. I dag har många inte råd att gå till tandläkare på grund av höga kostnader. Att skjuta upp tandläkarbesöket leder oftast till sämre tandhälsa och därför är det angeläget att alla ska ha möjlighet och råd att gå till tandläkaren varje eller vartannat år.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu