Marknaden för implantat ser ut att växa med enorm fart. Till år 2018 förväntas ökningen vara 4,9 % årligen och det handlar om tiotals miljarder kronor varje år. I dag är titanimplantat förhärskande, vilket ger upphov till sjukdom hos många människor. Andra hållbara alternativ finns och många nya material testas för närvarande. En diskussion om riskerna med dentala material behövs och titan i käkbenet borde förbjudas.

Hur kommer den stora mängden titanimplantat att påverka folkhälsan? Alltfler blir sjuka av sina titanimplantat, men flertalet får inte rätt diagnos av läkaren och fortsätter därför att vara sjuka resten av livet. 

Till Tandvårdsskadeförbundet ringer folk och berättar om besvär av titan. Symtomen är många:

 • En man blev inom ett halvår rullstolsburen, men har efter borttagning av implantaten kunna röra på ena foten.
 • En kvinna fick diagnosen kroniskt trötthetssyndrom, men hade också många andra symtom som hjärtklappning, svårighet att röra sig, värk i musklerna, obehag i munnen med svårighet att äta och svälja. Då titankronan togs bort försvann symtomen. 
 • Ytterligare en kvinna fick psykiska problem och enorm trötthet, vilket hon förknippade det med insättning av implantat. 
 • En man fick tillbaka alla sina tidigare amalgamproblem och blev inom tre veckor elöverkänslig. När implantaten togs bort försvann besvären inklusive elöverkänsligheten. 

Biverkningar av dentala material i titan är stora och det kan handla om överkänslighet på grund av allergi och förgiftning. Särskilt allvarligt är det om flera andra metaller också finns i munhålan. Då bildas galvaniska strömmar mellan metallerna och metalljoner läcker ut i kroppen, vilket kan ge många olika besvär.

Flera personer som haft titanproblem berättar om sina besvär på hemsidan under rubriken "Min historia".

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar zirkoniaimplantat, vilka består av keramiska material som varken leder värme, kyla eller ström. De bidrar inte heller till att galvaniska strömmar bildas. Se dock till att inga metaller används i kronor, broar eller i eventuella skruvar i implantaten. Nya material utan metaller är också på gång som t ex i plasten PEEK.

Till artikel på Dental24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu