Socialstyrelsen gav för några år sedan ut nya nationella riktlinjer för tandvården. I dem nämns över huvud taget inte amalgam, trots att 35-40 procent av den vuxna befolkningen fortfarande har amalgam i tänderna. På 1177.se nämns amalgam, men utan att redovisa dessa riktigt allvarliga risker eller vad man kan göra för att minska läckaget av kvicksilverånga. 1177 har inte uppdaterat skrivningarna om amalgam på mer än tio år, trots både forskning och politiska beslut som borde föranleda omprövningar. 

Svenska myndigheter behöver vakna till liv. Sverige har varit starkt drivande för att få till ett amalgamförbud i EU och man kan tycka att det borde föranleda att svenska myndigheter är uppdaterade om nya forskningsresultat inom området. Så är det inte och kanske beroende på att det främst har varit Kemikalieinspektionen och miljödepartementet som drivit frågan om amalgamavvecklingen och inte Socialstyrelsen. 

Mycket har hänt de senaste tio åren. EU har gjort flera uppdateringar av kunskaperna gällande amalgamets skadeverkningar och särskilt om risker för barn och foster. FDA som är motsvarighet till socialstyrelsen i USA har efter mängder av hearings konstaterats att vissa känsliga grupper kan bli sjuka av metaller inklusive kvicksilver som läcker från amalgamfyllningar. 

Hur kan det komma sig att Socialstyrelsen inte alls nämner amalgam i sina purfärska nationella riktlinjer för tandvården? Tandhälsoförbundet har bett myndigheten dels redovisa riskerna med amalgam, men också att redovisa hur evidensbaserad borttagning av amalgamfyllningar ska ske. Det vill säga Tf vill att tandläkare ska veta vad som krävs vid arbete i amalgam för att patienten och personalen inte ska ta skada. Amalgam nämns alltså över huvud taget inte av Socialstyrelsen.

På 1177.se, som det ibland hänvisas till, kan man läsa "att inget säkert samband mellan amalgamfyllningar och allmän ohälsa" finns. Någon försiktighetsprincip finns det inte utrymme för och 1177 har inga som helst referenser och det troliga är att inget underlag för detta uttalande finns. Tvärtom finns i dag mycket forskning som visar samband mellan amalgam och ohälsa, vilket bland annat Björkman och medarbetare redovisat i flera forskningsrapporter från Biverkningsgruppen i Bergen. 

För att ytterligare förstärka intrycket av att amalgam är ofarligt skriver 1177  att "de som själva tror att de har symtom av sina amalgamfyllningar har symtom som är vanliga hos många människor och därför går det inte att avgöra orsaken. Det skulle man möjligen kunna säga om covid19 också eller vanlig influensa. När det gäller amalgam är tydligen vilka bortförklaringar som helst möjliga att skriva och det helt utan referenser. 

Vidare står på 1177 att man kan byta ut sina fyllningar vid allergier. Ingenting står om att långvarig sjukdom också kan vara grund för amalgamsanering på regionens bekostnad om patienten genomgått undersökningar och behandlingar som inte hjälpt. Vill då patienten byta fyllningar som en sista desperat åtgärd ska det vara möjligt. Detta gäller tandvårdsförordningens 7 § som alltså inte alls nämns. 

Helt korrekt skrivs på 1177 att när amalgamfyllningar tas bort frisätts kvicksilver. Tandläkaren tar därför bort fyllningarna på ett säkert sätt och ger information om hur det ska gå till. Denna mening är helt felaktig. För det första ger Socialstyrelsen inga anvisningar för säker amalgamborttagning och därför vet inte tandläkaren hur det går till och kan inte heller informera patienten om hur det ska gå till. Tf har dock kunskaper och sprider dem via hemsidan amalgamsanera.nu

Förutom att det inte står något om riskerna med amalgamfyllningar, att fyllningen består av 50 procent kvicksilver och att kvicksilverånga hela tiden läcker från fyllningen, så försöker 1177 invagga folk i att tandläkaren kan bedöma om man mår dåligt av en amalgamfyllning eller inte, Tandläkaren kan till och med, enligt 1177, avråda från att ta bort en amalgamfyllning. Detta trots att tandläkaren saknar medicinsk kompetens.

Dessutom skriver 1177 att när man tar bort en fyllning kan tanden skadas så att det blir nödvändigt med rotfyllning eller borttagning av tanden. Även detta verkar vara ett sätt att invagga folk i att amalgam är säkert, men det kan vara farligt att ta bort det...hur det nu går ihop.

Det står faktiskt att man ska tala om för tandläkaren om man är gravid eller ammar för då ska man inte ta bort amalgamfyllningar. Men det står inte varför och ingenting om att amalgam är skadligt. Att amalgam är skadligt för fostret är känt sedan länge, men inte ens det törs alltså 1177 skriva. För mer än tio år sedan försökte Tf tappert få 1177 att ändra skrivningarna om amalgam, men utan några påtagliga resultat. Nu är det väl ändå dags att skriva sanningen på 1177, försök påverka du också.

Länk till 1177.se och skrolla ner till amalgam
Till FDA:s uttalande om amalgam

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)